Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Wat is een eerste distributeur?

Een eerste distributeur is een natuurlijke of rechtspersoon die in Duitsland voor het eerst een verpakking of een verpakt artikel op de markt brengt. Dit geldt zowel voor zelf geproduceerde verpakkingen als voor verpakkingen die van derden worden betrokken. De eerste distributeur is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften van de Duitse verpakkingswet (VerpackG).

Verplichtingen als eerste distributeur

Als eerste distributeur heeft u een aantal verplichtingen op grond van de Duitse Verpakkingswet. Deze omvatten:

  1. Registratie bij het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR): Eerste distributeurs moeten zich bij het ZSVR registreren om hun verpakkingen in Duitsland op de markt te kunnen brengen.
  2. Rapportage van de verpakkingshoeveelheden: De eerste distributeurs moeten jaarlijks hun op de markt gebrachte verpakkingshoeveelheden aan het ZSVR rapporteren. Het verslag moet uiterlijk op 15 mei van het volgende jaar worden ingediend.
  3. Deelname aan een duaal systeem: De eerste distributeurs moeten deelnemen aan een duaal systeem dat verantwoordelijk is voor de verwijdering van de door hen op de markt gebrachte verpakkingen.
  4. Bewijs van nakoming van de verplichtingen: De eerste distributeurs moeten over een bewijs beschikken dat zij aan hun verplichtingen uit hoofde van de Verpakkingswet voldoen en dit op verzoek aan het ZSVR kunnen overleggen.

Om welke verpakking gaat het?

De VerpackG is van toepassing op alle verpakkingen die zich in het particuliere eindverbruik ophopen en niet door de commerciële eindverbruiker zelf worden verwijderd. Hieronder vallen bijvoorbeeld verpakkingen van levensmiddelen, cosmetica of elektrische apparaten. Uitsluitend voor de uitvoer bestemde verpakkingen en omgepakte producten zijn echter uitgesloten. Voor de toepassing van de Verpakkingswet worden onder particuliere eindverbruikers ook zogenaamde "gelijkwaardige punten van afvalproductie" verstaan. Dit zijn bijvoorbeeld tankstations, ziekenhuizen, theaters of overheidsinstanties.

Niet-naleving van de verplichtingen

Niet-naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Verpakkingswet kan leiden tot hoge boetes. Bij ontbrekende registratie of niet-rapportage van verpakkingshoeveelheden kunnen boetes tot 200.000 euro worden opgelegd. Ook het niet etiketteren van verpakkingen of het niet deelnemen aan een duaal systeem kan leiden tot boetes tot 100.000 euro.

Wat is een duaal systeem?

Een duaal systeem is een door de ZSVR erkende particuliere afvalverwijderaar die verantwoordelijk is voor de verwijdering van verpakkingen. Deelname aan een duaal systeem is verplicht voor eerste distributeurs en dient om een correcte verwijdering van verpakkingen te waarborgen.

Wat zijn de voordelen van naleving van de Verpakkingswet?

Door te voldoen aan de VerpackG draagt u bij tot de bescherming van het milieu en een duurzame verwijdering van verpakkingen. Verpakkingen worden gerecycleerd en hulpbronnen worden gespaard. Bovendien kunnen boetes die dreigen bij niet-naleving van de verplichtingen worden vermeden.

Hoe kan de naleving van de Verpakkingswet worden gewaarborgd?

Met het oog op de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Verpakkingswet is het raadzaam een geschikte partner te kiezen om bij de uitvoering te helpen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld adviseurs of verwijderingsdienstverleners. Opleiding en seminars kunnen ook helpen om de VerpackG beter te begrijpen en de verplichtingen correct uit te voeren.

Conclusie

Als eerste distributeur bent u verantwoordelijk voor de naleving van de Duitse verpakkingswet. Correcte registratie, rapportage van verpakkingshoeveelheden, deelname aan een duaal systeem en etikettering van verpakkingen zijn essentieel om boetes te voorkomen en bij te dragen aan een duurzame verwijdering van verpakkingen. Het loont de moeite om in een vroeg stadium met de eisen van de Verpakkingswet om te gaan en zo nodig gebruik te maken van ondersteuning bij de uitvoering.

Licentieverpakking hier

Meer bijdragen

08/28/23

Wat is een contract voor systeemparticipatie?

Terug naar alle bijdragen
Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla