Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
ZSVR: Wat zijn de verplichtingen voor fabrikanten?

Het Centraal Meldpunt Verpakkingen is een privaatrechtelijke stichting die op 15 mei 2017 is opgericht door branche- en brancheorganisaties. Zij is onderworpen aan de instructies van het Federaal Milieuagentschap en kreeg op 1 januari 2019 soevereine taken toegewezen in het kader van de verpakkingswet. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de doelstellingen van de Verpakkingswet.

Wie definieert de Verpakkingswet als fabrikant of wie is de oorspronkelijke distributeur?

Fabrikant en eerste distributeur zijn synoniem, dus fabrikant of eerste distributeur in de zin van }VerpackG is uw bedrijf als u voor het eerst verpakkingen levert aan derden in het kader van de Verpakkingswet.

Dit is het geval wanneer u of uw bedrijf:

 • Artikelen produceren of vullen in Duitsland om ze in Duitsland te verkopen.
 • in Duitsland geproduceerde of gebottelde artikelen in de firmanaam laten opnemen om ze in Duitsland te verkopen.
 • treedt op als importeur.
 • is een bedrijf in het buitenland en verkoopt uw producten rechtstreeks aan Duitse consumenten.
 • opereert als een postorderbedrijf.
 • Fabrikant van dienstverpakking is of
 • dienstverpakking aan klanten wordt overhandigd en de producent niet aan de licentieverplichting voldoet.

Welke definitie is volgens de Verpakkingswet van toepassing op verkopers?

De VerpackG wijst elke onderneming aan als distributeurdie in het kader van de wet verpakkingen aan derden verkoopt of weggeeft, zodat de derde ze kan verbruiken, verdelen of gebruiken.

U en uw bedrijf kunnen zowel distributeur zijn als fabrikant of eerste distributeur als tussenpersoon en einddistributeur.

Wie is de distributeur of eindverkoper in de zin van de Verpakkingswet?

Een distributeur wordt gedefinieerd als elke onderneming die op commerciële basis verpakkingen in omloop brengt, ongeacht het handelsniveau of de distributiemethoden.

Uw bedrijf wordt gedefinieerd als de einddistributeur als het verpakkingen levert aan de eindverbruiker. Met andere woorden, als uw bedrijf verpakkingen levert aan particuliere huishoudens of gelijkwaardige bronnen van afval.


Welke informatie moet worden verstrekt en wanneer?

Voordat u en uw bedrijf voor het eerst een aan systeemdeelname onderworpen verpakking op de markt brengen, moet u zich bij LUCID laten registreren:

 • de naamgeving van uw bedrijf inclusief de stamgegevens
 • de aanduiding van ten minste één natuurlijke persoon die gemachtigd is de vennootschap te vertegenwoordigen
 • de vermelding van uw nationaal identificatienummer en uw nationaal of Europees belastingnummer als fabrikant
 • een vermelding van de merknaam of -namen
 • de verklaring dat aan de terugnameverplichtingen wordt voldaan door oplossingen van de industrie en dubbele systemen
 • een waarheidsverklaring voor gegeven informatie

Voorts is het noodzakelijk dat u elke wijziging in de bovengenoemde omstandigheden en de definitieve beëindiging van uw bedrijfsactiviteit onmiddellijk meldt.

Welke informatie is vereist voor gegevensrapportage?

Zodra u aan een of meer duale systemen hebt deelgenomen, wordt u geacht de door u verstrekte informatie onmiddellijk aan het Centraal Verpakkingsregister door te geven.

 • Naam van het duale systeem
 • het inschrijvingsnummer waarover zij beschikken bij het bovengenoemde duale systeem
 • Geregistreerd type materiaal incl. hoeveelheid
 • Periode waarvoor de deelname plaatsvond

Indien er in de loop van de verslagperiode een verandering optreedt in de geregistreerde soorten verpakkingen, moet dit via een gegevensverslag worden geregistreerd. Dit geldt zowel voor een vermindering als voor een toename van de hoeveelheid verpakking, bijvoorbeeld als gevolg van een lager materiaalverbruik, materiaalruil of de terugzending van goederen en verpakking wegens beschadiging.

Welke informatie moet in de vertegenwoordigingsbrief worden verstrekt?

Afhankelijk van de drempelwaarden is elk bedrijf verplicht vóór 15 mei van elk jaar een volledigheidsverklaring in te dienen. Deze volledigheidsverklaring vereist de exacte hoeveelheden van alle aan systeemdeelname onderworpen verpakkingen die voor het eerst in de handel worden gebracht.

De verklaring van volledigheid moet worden voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening en samen met de desbetreffende testrapporten bij het Centraal Verpakkingsregister worden ingediend.

Drempel:

 • Karton, karton en papier: 50.000 kg
 • Glas: 80.000 kg
 • Drankverpakkingen/ijzerhoudende metalen/aluminium/andere samengestelde verpakkingen (met uitzondering van kartonnen verpakkingen voor dranken): 30.000 kg

In detail moeten het soort materiaal en de massa voor het vorige kalenderjaar worden vermeld in de verklaring van volledigheid overeenkomstig de volgende onderverdeling:

 • Aan systeemdeelname onderworpen verpakkingen die voor het eerst op de markt worden gebracht
 • Verkoop- en buitenverpakkingen die met goederen worden gevuld en voor het eerst op de markt worden gebracht (niet noodzakelijkerwijs afval van de eindverbruikers).
 • Aan systeemdeelname onderworpen verpakking in een of meer duale systemen
 • alle verpakkingen die via een of meer sectorale oplossingen worden teruggenomen
 • alle teruggenomen verpakkingen wegens beschadiging of onverkoopbaarheid (zo nodig worden de bijbehorende documenten opgevraagd).
 • Voor terugwinning teruggenomen verkoopverpakkingen en secundaire verpakkingen die zich gewoonlijk niet als afval bij de eindverbruiker ophopen.

Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kunnen zowel de bevoegde autoriteit van de deelstaat als ZSVR u te allen tijde om een volledigheidsverklaring verzoeken.

Hoe voldoe ik als fabrikant aan de systeemdeelnameverplichting?

U voldoet als fabrikant aan uw systeemdeelnameverplichting door u bij de ZSVR aan te melden en vervolgens uw verpakkingen onder systeemdeelname bij een duaal systeem zoals Zentek in licentie te geven. Digitale verpakkingslicenties via zmart zijn vooral geschikt voor kleine hoeveelheden.

Welke verpakkingen zijn onderworpen aan systeemparticipatie?

Aan het systeem deelnemende verpakkingen zijn verpakkingen die met goederen worden gevuld en door particuliere eindverbruikers of gelijkwaardige afvalbronnen als afval worden verwijderd. Dit geldt doorgaans voor de buitenverpakking, de verkoopverpakking, de verzendverpakking en de serviceverpakking.

Wie moet de transportverpakkingen verwijderen?

Transportverpakkingen moeten door de fabrikant worden teruggenomen en zo mogelijk worden hergebruikt of gerecycleerd.

Welke verpakking is vrijgesteld van de verplichting tot deelname aan het systeem?

Van de verplichting tot deelname aan het systeem zijn vrijgesteld:

 • Verpakking die binnen het B2B-gebied blijft.
 • Verpakkingen die door de fabrikant zijn teruggenomen omdat ze beschadigd of onverkoopbaar waren, maar die oorspronkelijk aan particuliere eindverbruikers of gelijkwaardige afvalbronnen zouden zijn gegeven.
Heeft u al nagedacht over uw verpakkingslicenties?

Conclusie: 4 Verplichtingen jegens de centrale eenheid van het verpakkingsregister

Als producent heeft u vier verplichtingen tegenover het Centraal Verpakkingsregister.

Verplichting 1 - Registratie in het onlineportaal LUCID

Alle ondernemingen die voor het eerst in het kader van de verpakkingswet met goederen gevulde verpakkingen in het verkeer brengen, moeten zich vóór het in het verkeer brengen bij de ZVSR in het onlineportaal laten registreren.

Recht 2 - Systeemdeelname

Verpakkingen die in het algemeen door particuliere eindverbruikers of door even belangrijke bronnen als afval worden verwijderd, vallen onder de deelname aan het systeem.

Als bedrijf voldoet u aan deze verplichting door de verpakkingsmaterialen in een of meer duale systemen te laten deelnemen.

Verplichting 3 - Verplichting om gegevens te rapporteren

Direct na systeemdeelname moet het Centraal Verpakkingsregister via het LUCID-onlineportaal in kennis worden gesteld:

 • via welk duaal systeem
 • met welk registratienummer
 • welke hoeveelheden van elk type materiaal
 • Om welke periode het ging.

De informatie moet congruent zijn.

Wijzigingen zijn mogelijk volgens het beginsel van overeenstemming en naleving van de volgorde (eerst naar het duale systeem en vervolgens naar het centraal verpakkingsregister). Zij kunnen het gevolg zijn van zowel onder- als overconsumptie van materialen.

Verplichting 4 - Verplichting tot indiening van de vertegenwoordigingsbrief

Wanneer bepaalde kwantitatieve beperkingen zijn bereikt, moet uiterlijk op 15 mei van elk jaar een verklaring van volledigheid worden ingediend. Het betreft de aan systeemdeelname onderworpen verpakking die voor het eerst op de markt is gebracht.

De limieten gelden als volgt:

 • Karton, karton en papier: 50.000 kg
 • Glas: 80.000 kg
 • Drankverpakkingen/ijzerhoudende metalen/aluminium/andere samengestelde verpakkingen (met uitzondering van kartonnen verpakkingen voor dranken): 30.000 kg

Niettegenstaande deze beperkingen kunnen de bevoegde autoriteiten van de deelstaat of het centraal register voor verpakkingen een volledigheidsverklaring eisen.

Kunnen wij u ondersteunen bij de licentiëring van uw verpakkingen?

Als u een distributeur bent van kleine hoeveelheden verpakkingen, bent u welkom om deze in licentie te geven via de zmart. Weet u niet precies hoe u gegevens aan de ZSVR moet rapporteren? De klantenservice van zmart helpt u graag verder.

Meer bijdragen

08/28/23

Wat is een contract voor systeemparticipatie?

Terug naar alle bijdragen
Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla