Dubbel systeem Zentek
Mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09.00-17.00) - vr (09.00-15.00)
de
Vlag van ChinaZMART.CN

Privacybeleid

1. algemeen

De elementen vermeld onder .de en alle andere internetadressen die ernaar kunnen verwijzen ("Website") wordt beheerd door Zentek GmbH & Co KG en Zentek Services GmbH & Co KG ("Zentek"); zie het impressum voor contactgegevens. Zentek neemt gegevensbescherming en de wettelijke verplichtingen daartoe zeer serieus. In deze gegevensbeschermingsverklaring leest u welke gegevens op de website bij contact met Zentek en in onze bedrijfsprocessen op welke wijze worden verzameld, verwerkt en gebruikt en hoe Zentek de bescherming van uw gegevens waarborgt.

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van onze klanten of andere betrokkenen ontvangen voor de uitvoering van contracten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Daarnaast verwerken wij - voor zover dat nodig is voor het verlenen van onze diensten - persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld debiteurenregisters, handels- en verenigingsregisters, de pers, het internet) verkrijgen of die ons door andere derden (bijvoorbeeld kredietbureaus) worden toegezonden.

Voor meer informatie of vragen over het gebruik van uw gegevens die niet door dit privacybeleid worden beantwoord, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Hans-Ulrich Förster, Zentek Services GmbH & Co KG, Ettore-Bugatti-Str. 6-14, 51149 Keulen, Duitsland.

2. persoonsgegevens

Aan de hand van persoonsgegevens kan de identiteit van de gebruiker van deze website of de klant worden vastgesteld. Dit omvat onder meer naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In principe is het mogelijk onze website te gebruiken zonder uw identiteit geheel of gedeeltelijk bekend te maken.

Alleen in het geval van een contractuele of precontractuele maatregel of bij contact met Zentek, bijvoorbeeld via de website, is de bekendmaking van uw identiteit en de verstrekking van persoonsgegevens vereist. Zonder het bekendmaken van uw identiteit en het verstrekken van persoonsgegevens is het voor Zentek niet mogelijk uw verzoek te behandelen. Het is dus uw vrije beslissing of u persoonsgegevens aan ons wilt doorgeven om contact met ons op te nemen.

3. automatische gegevensverwerking op de website

De website wordt geleverd door een hierin gespecialiseerde computer ("server"), die automatisch informatie verzamelt bij elk bezoek aan de website en deze opslaat in logbestanden. Deze informatie omvat (1) de gebruikte browser inclusief het versienummer, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) het adres van de website die u eerder heeft bezocht ("referrer URL"), (4) het adres van de computer die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website ("IP-adres") en (5) het tijdstip en de datum waarop u deze website heeft bezocht. De bovengenoemde informatie wordt door uw browser verzonden, tenzij u dit verhindert door uw browser anders te configureren of door beveiligingssoftware te gebruiken. Zentek kan de gegevens in de logbestanden van de server niet toewijzen aan een specifieke persoon. De gegevens in de serverlogbestanden worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen waarover wij beschikken.

4. gebruik van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) in de volgende gevallen:

a) na uw toestemming

b) op basis van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (indien van toepassing, op verzoek)

(c) de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(d) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme belangen of die van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Als u via de website contact met ons opneemt, worden de door u gevraagde persoonsgegevens uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van uw contact, d.w.z. met name voor de verwerking van uw algemene vraag aan ons via het contactformulier, uw verzoek om registratie voor beschermde toegang of voor de verwerking en afhandeling van een door u via de website ingediende contractaanvraag of een eerder gesloten contract.

Wij gebruiken uw e-mailadres ook uitsluitend om contact met u op te nemen via de website. Alleen als u daar uitdrukkelijk om vraagt, sturen wij u ook e-mails met algemene informatie en reclame die verder gaan dan het doel om contact met u op te nemen in het kader van de door u gegeven toestemming. Uiteraard kunt u uw toestemming voor dit verdere gebruik van uw e-mailadres te allen tijde per e-mail of schriftelijk herroepen op het in het impressum vermelde adres, waarnaar wij u ook afzonderlijk zullen verwijzen in elke e-mail met algemene informatie of reclame-inhoud.

5. verspreiding van de gegevens

Onze medewerkers krijgen toegang tot uw gegevens als zij die nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook dienstverleners en plaatsvervangende agenten die bij ons in dienst zijn, kunnen voor deze doeleinden gegevens ontvangen, mits de bepalingen inzake gegevensbescherming daarbij in acht worden genomen. Deze omvatten bedrijven in de categorieën afvalverwijdering, afvalverwerkingsdiensten, consultancy en verkoop en marketing.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten Zentek, dient te worden opgemerkt dat gegevens alleen worden overgedragen indien dit wordt vereist door wettelijke bepalingen, een contractuele verwerkingsrelatie of toestemming is gegeven. Elke overdracht van uw gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De reikwijdte van de overdracht is beperkt tot het minimum dat nodig is om het doel te bereiken.

6. opslagperiode

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen (commerciële en fiscale bewaarplicht - meestal twee tot tien jaar -, wettelijke verjaringstermijn - 3 tot 30 jaar -). Daarna worden de gegevens regelmatig gewist.

7. aanmaken van gebruiksprofielen

Om de website te verbeteren en voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden analyseren wij het gedrag van de gebruikers van deze website. Hiervoor maakt Zentek geanonimiseerde gebruiksprofielen aan, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Zentek zorgt ervoor dat de geanonimiseerde gebruiksprofielen niet worden samengevoegd met uw persoonsgegevens. De herroeping tegen het aanmaken van geanonimiseerde gebruiksprofielen kan per e-mail of schriftelijk aan de in het impressum genoemde persoon worden gezonden.

8. rechten inzake gegevensbescherming

Wij zullen u te allen tijde kosteloos en onverwijld informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de in het impressum genoemde personen of met de functionaris voor gegevensbescherming.

Elke betrokkene heeft ook het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op individueel bezwaar, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokkenen kunnen te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

9. opmerking over Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IP-adressen worden alleen in afgekorte vorm doorgegeven door het gebruik van anonymizeIP en zijn dus anoniem.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door op de volgende link te klikken: Tracering deactiveren

Dubbel systeem Zentek
Mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09.00-17.00) - vr (09.00-15.00)
de
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend voor handelaren volgens § 7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in onze privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla