Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN

FAQ

  Algemeen

FAQ

Algemeen

Wat doet een dubbel systeem?

In Duitsland geldt de verordening dat wie verpakkingsmateriaal in omloop brengt dat zich bij particuliere eindverbruikers of gelijkwaardige bronnen (bijvoorbeeld ziekenhuizen of overheidsinstanties) als afval ophoopt, voor de verwijdering ervan moet zorgen. De betrokken ondernemingen nemen dus deel aan een duaal systeem. Het duale systeem organiseert vervolgens de inzameling, sortering en recycling van het verpakkingsmateriaal.

Simpel gezegd, wij als onderdeel van de ;}Systems Zentek zorgt voor de inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal dat uw klanten weggooien.

Wat zijn gelijkwaardige afvalbronnen?

Equivalente punten van afvalproductie zijn alle instellingen waar verpakkingsafval wordt geproduceerd, maar niet van een particulier huishouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, overheidsinstanties, hotels, restaurants en bejaardentehuizen.

Wat betekent het Trustedshops-keurmerk?

Het keurmerk garandeert dat wij voldoen aan een aantal normen inzake ernst, gegevensbescherming en leveringszekerheid. Bovendien bieden wij via Trustedshops een geld-terug-garantie die verder gaat dan de wettelijke vereisten.

Verpakkingslicenties

Wie moet er een licentie nemen voor verpakkingen?

De onderneming die als eerste een verpakking met goederen vult en deze in deze combinatie doorverkoopt, wordt beschouwd als de fabrikant of de eerste distributeur. Voor verpakkingen die zich gewoonlijk als afval bij particuliere eindverbruikers of vergelijkbare bronnen ophopen, is een vergunning vereist.

Welke verpakkingen moeten een licentie krijgen?

Voor alle verpakkingen die zich gewoonlijk als afval bij particuliere eindverbruikers of gelijkwaardige bronnen ophopen, moet een vergunning worden verleend. Naast productverpakking omvat dit ook verzendingsmateriaal. Typische verkoopverpakkingen waarvoor een vergunning nodig is, zijn yoghurtpotten, drankkartons, conservenblikken en wijnflessen.

Vanaf welke hoeveelheden moet de vergunningverlening plaatsvinden?

Er is geen gratis hoeveelheid of zoiets. Hoe weinig verpakkingsmateriaal u ook in omloop brengt, er moet altijd een vergunning voor zijn. Deze verordening valt onder de zogenaamde kleine hoeveelheden.

Centraal Verpakkingsregister / LUCID

Wat is het Centraal Verpakkingsregister?

Het Centraal Orgaan voor het verpakkingsregister is een stichting naar burgerlijk recht die sinds 01.01.2019 als bevoegde autoriteit opereert en ondergeschikt is aan het Bundesamt für Umwelt. Deze heeft tot taak toe te zien op de naleving van de Verpakkingswet. Zij doet dit bijvoorbeeld door een openbaar register bij te houden, LUCID genaamd, waarin elk bedrijf dat verpakkingen in omloop brengt zich moet laten registreren.

Hoe komt het Centraal Bureau voor Verpakkingen erachter of een aan systeemdeelname onderworpen onderneming een licentie heeft?

Het Centraal Bureau voor Verpakkingen houdt een openbaar register bij, LUCID genaamd. Volgens de wet moeten alle bedrijven die verpakkingen in omloop brengen zich in dit register laten registreren. Ondernemingen die verplicht zijn aan het systeem deel te nemen, moeten ook regelmatig rapporteren welke verpakkingshoeveelheden zij met welk duaal systeem hebben gelicentieerd. Als een onderneming daar niet is geregistreerd, kan het Centraal Verpakkingsregister dit zelf uitzoeken of kunnen concurrenten de onderneming bij het Centraal Verpakkingsregister aanmelden.

Indien een tot deelname aan het systeem verplichte onderneming zich bij het Centraal Verpakkingsregister heeft aangemeld, maar geen licentie heeft verleend voor verpakkingsmateriaal met een duaal systeem, ontvangt zij feedback van de duale systemen. Deze zijn verplicht regelmatig te melden welk bedrijf welke verpakkingshoeveelheid in licentie heeft. Het Centraal Verpakkingen Register kan een boete tot 200.000 euro opleggen aan bedrijven die zich aan de vergunningsplicht onttrekken.

Hoe kom ik aan het registratienummer?

U ontvangt het registratienummer van het Centraal Bureau voor Verpakkingen nadat u zich in het onlineportaal LUCID hebt geregistreerd.

Wat is LUCID?

LUCID is het onlineportaal van het Centraal Verpakkingsregister. Hier vindt de registratie en gegevensrapportage plaats van alle bedrijven die verpakkingen op de markt brengen. De duale systemen dienen ook hun volumevermeldingen in via LUCID.

Welke gegevensberichten moet/kan ik indienen in het LUCID-portaal?

In het LUCID-portaal kunnen de volgende gegevensberichten worden ingediend:

 • Eerste verslag over de geplande hoeveelheid: Het eerste verslag over de geplande hoeveelheid wordt altijd in het lopende kalenderjaar ingediend voor het volgende kalenderjaar. Dit is praktisch een geschatte hoeveelheid voor het komende jaar. De aangifte kan worden ingediend tot 31.12.
 • Aanpassing van de hoeveelheid binnen een jaar: De aanpassing van de hoeveelheid binnen een jaar kan zowel voor een vroegere als voor een toekomstige periode worden ingevoerd. U moet dit bericht selecteren, bijvoorbeeld als u de aanvankelijke geplande hoeveelheid bent vergeten of als u in de loop van het jaar een licentie voor verpakkingsmateriaal krijgt.
 • Eindejaarsverklaring: De eindejaarsaangifte wordt ingediend voor het voorgaande kalenderjaar en bevat alle in dat jaar op de markt gebrachte verpakkingshoeveelheden. Dit verslag kan tot 15.05. van het volgende jaar worden ingediend.
 • Aanvullend hoeveelheidsrapport: Het aanvullende hoeveelheidsverslag kan worden ingediend indien het eindejaarsverslag onjuist of helemaal niet is ingediend.
 • Verslag van de aftrekbare hoeveelheid: U kunt deze aangifte indienen als u van de klant verpakkingsmateriaal hebt teruggekregen dat u in een eerdere aangifte hebt aangegeven en nu zelf afvoert. Dit geldt natuurlijk niet als u de goederen doorzendt naar een andere klant.

Het is belangrijk dat u de gegevens bij LUCID en het duale systeem altijd actueel houdt. Afwijkingen worden geregistreerd en bijgehouden door het Centraal Bureau voor Verpakkingen.

Wanneer moet een bedrijf zich inschrijven in LUCID?

Registratie in het openbare portaal LUCID moet plaatsvinden voordat met goederen gevulde verpakkingen voor het eerst commercieel in de handel worden gebracht.

Zijn er kosten verbonden aan de registratie op het LUCID-portaal?

Nee. De registratie van uw bedrijf in het onlineportaal LUCID is gratis.

Welke bedrijfsgegevens zijn openbaar toegankelijk in LUCID?

De volgende gegevens zijn openbaar toegankelijk in LUCID voor zowel particulieren als bedrijven:

 • Bedrijf met maatschappelijke zetel en contactgegevens
 • aangevraagde merken
 • Registratienummer bij het Centraal Verpakkingsregister
 • Registratiedatum
 • Uitschrijvingsdatum
Wanneer kan een uitschrijving uit LUCID plaatsvinden?

Het is verplicht zich bij LUCID uit te schrijven wanneer het bedrijf wordt gesloten.

Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN
Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
Alle cookies accepteren
Sla