Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN

Wat is het Centraal Verpakkingsregister (ZVSR)?

Het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR) is op 15 mei 2017 opgericht als privaatrechtelijke stichting. Sinds 01.01.2019 werkt het als een bevoegde autoriteit en is het ondergeschikt aan het Federaal Milieuagentschap. Het centraal orgaan houdt een openbaar register bij ;}(LUCID), waarbij fabrikanten en distributeurs van verpakkingen (bv. productverpakkingen, dienstverpakkingen en transportverpakkingen) zich moeten registreren. Via dit register ontvangt het ZSVR gegevens over verpakkingshoeveelheden van fabrikanten en andere initiële distributeurs en de duale systemen.


Wat zijn de doelstellingen van de ZVSR?

Twee motieven hebben geleid tot de oprichting van het centraal verpakkingsregister. In de eerste plaats de wens om in de toekomst lagere prijzen voor verpakkingen te vragen als deze voldoen aan de minimumnorm voor recycleerbaar ontwerp, gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en/of gerecycleerd zijn. Anderzijds het voornemen om de productverantwoordelijkheid voor de verpakking over te dragen aan de oorspronkelijke distributeur. Bovendien heeft zij tot doel op transparante wijze aan te geven in welke hoeveelheden verpakkingen worden doorgegeven aan particuliere eindverbruikers en gelijkwaardige afvalbronnen en hoe deze worden verwijderd.

Een andere zorg is om de kosten voor verwijdering of recycling (voor zover mogelijk) evenredig te verdelen over de eerste distributeurs van verpakkingen in de vorm van systeemparticipatie. De laatste doelstelling is het bevorderen van de recycling van verpakkingsmaterialen.

Wat zijn de taken van het Central Office?

De beslissende taak van het Centraal Verpakkingsregister is na te gaan of de voorschriften van de Verpakkingswet (VerpackG) worden nageleefd. Artikel 26 van de Verpakkingswet omschrijft onder meer de volgende taken van het ZSVR:

 • het openbare register (LUCID) van fabrikanten en distributeurs van verkoopverpakkingen bij te houden
 • De database voor verpakkingsgegevens van fabrikanten en dubbele systemen onderhouden
 • Berekeningen maken van het marktaandeel van de systemen en industrieoplossingen controleren
 • In samenwerking met het Federaal Milieuagentschap: beginselen vaststellen voor het meten van de recycleerbaarheid van verpakkingen.
 • Richtsnoeren ontwikkelen in verband met de systeemdeelnameverplichting van herbruikbare oplossingen, verpakkingen, statiegeldverplichting, enz.
 • een register van deskundigen bij te houden
 • Controleer de volumestroomgegevens en de recyclingpercentages
 • Ontwikkeling van auditrichtsnoeren
 • Aanbestedingsplatforms toegankelijk maken voor duale systemen
 • Sluiten van overeenkomsten over de financiering van industriële oplossingen met exploitanten en duale systemen.
 • houdt ten minste eenmaal per jaar opleidingscursussen overeenkomstig § 27, lid 3 (daarnaast kunnen aanvullende cursussen voor geregistreerde deskundigen worden aangeboden).
 • Het publiek en de krachtens de Verpakkingswet verplichte personen informeren over de wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld over de indeling van verpakkingen in de zin van de wet).

Buiten deze wettelijk vastgelegde verplichtingen mag het Centraal Verpakkingsregister geen andere taken op zich nemen.

  Registratieplicht voor fabrikanten en distributeurs

  De Verpakkingswet (VerpackG) heeft in 2019 de voorheen geldende Verpakkingsverordening vervangen om bedrijven meer te verplichten aan het systeem deel te nemen. Tegelijkertijd is met de inwerkingtreding van de Verpakkingswet de verplichting voor bedrijven ingevoerd om zich in het LUCID-onlineportaal te registreren. Fabrikanten, exploitanten van internetwinkels, handelaren en importeurs van goederen die voor het eerst verpakkingen in omloop brengen, moeten zich via dit portaal bij het centrale bureau laten registreren. Anders wordt het hun verboden om goederen in Duitsland te distribueren. De informatie moet worden uitgesplitst naar het gebruikte type verpakking.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  Aan systeemdeelname onderworpen verpakking

  Aan het systeem deelnemende verpakkingen omvatten:

  • Verzendverpakking, dienstverpakking, omverpakking en verkoopverpakking die in het algemeen als afval bij de eindverbruiker ontstaat
  • Uitsluitend preparticiperende dienstverpakkingen


  Niet aan het systeem deelnemende verpakkingen

  Verpakkingen die niet onder systeemdeelname vallen zijn onder andere:

  • Herbruikbare verpakking
  • Wegwerpverpakkingen voor dranken die onderworpen zijn aan het verplichte statiegeld overeenkomstig de Verpakkingswet (VerpackG)
  • Transportverpakking
  • Verkoopverpakkingen en buitenverpakkingen die na gebruik niet als afval bij de eindverbruiker terechtkomen.

  LUCID: het openbare register van de ZSVR

  Door registratie bij het Centraal Verpakkingsregister worden fabrikanten of oorspronkelijke distributeurs van verpakkingen opgenomen in het openbare portaal LUCID. Dit openbare register kan door iedereen worden ingezien, ook door concurrerende bedrijven en consumenten.

  Via LUCID geven de ondernemingen van verpakkingen die aan het systeem deelnemen ook aan welke verpakkingshoeveelheden zij aan welk duaal systeem hebben deelgenomen. De dubbele systemen melden ook welk bedrijf hoeveel verpakkingsmateriaal in licentie heeft. Zo kan de ZSVR controleren of fabrikanten zich aan de }Verpakking
  en of er kwantitatieve discrepanties zijn tussen de afzonderlijke gegevensberichten.

  Het identificatiekenmerk voor alle meldingen is het individuele registratienummer, dat bedrijven van het Centraal Bureau moeten ontvangen en aan hun systeempartner moeten meedelen. Als het centraal orgaan vaststelt dat een bedrijf geen of te weinig vergunningen voor verpakkingsmateriaal heeft verleend, kan dit worden bestraft met boetes tot 200.000 euro. Bovendien dreigt er een verbod op distributie. Indien een onderneming via het openbare register ontdekt dat een concurrent zich niet bij het centrale orgaan heeft ingeschreven, kan zij worden onderworpen aan waarschuwingen in het kader van het mededingingsrecht.

  Wie moet zich registreren op het LUCID-onlineportaal?

  Elke binnenlandse en buitenlandse onderneming die overeenkomstig de verpakkingswet (VerpackG) in Duitsland als producent of distributeur van verpakkingen wordt beschouwd, moet zich met haar basisgegevens bij het centrale verpakkingsregister in het openbare register LUCID laten registreren. Dit omvat zowel initiële distributeurs van product- en verkoopverpakkingen als distributeurs van transport-, herbruik-, ompak- en serviceverpakkingen. Bij de registratie krijgen bedrijven hun individuele registratienummer, waarmee ze aan alle rapporten kunnen worden toegewezen. Klik hier om u te registreren op het LUCID-portaal.

  Wie wordt beschouwd als de fabrikant of de persoon die het product in de handel brengt?

  Volgens de Verpakkingswet (VerpackG) is de fabrikant of distributeur (ook initiële distributeur) degene die een met goederen gevulde verpakking voor het eerst op de markt brengt. Bijgevolg worden exploitanten van onlinewinkels, fabrikanten van goederen, handelaren en importeurs evenzeer getroffen.

  Verpakkingen waarvoor licenties moeten worden verleend, omvatten verkoopverpakkingen alsmede secundaire verpakkingen en verzendingsmaterialen die door eindgebruikers en gelijkwaardige bronnen als afval worden gegenereerd.

  Ook distributeurs van zogenaamde serviceverpakkingen moeten zich laten registreren. Zij kunnen echter de verplichting tot licentieverlening voor verpakkingen overdragen aan de pre-distributeur van hun verpakkingen. Het bewijs dat reeds gelicentieerde verpakkingen zijn aangeschaft, moet dan bij het Centraal Bureau voor Verpakkingen worden ingediend.

  Weet u niet zeker of u een licentie voor verpakkingen nodig hebt?

  Wij adviseren u graag. Gratis en vrijblijvend.

  Bel ons op:
  +49 2203 8987 700 (ma. - vr. 09:00 - 17:00)

  Of stuur ons een e-mail op:
  kundenservice@zmart.de

  We horen graag van u.

  Bereken vrijblijvend uw prijs in de online calculator

  Verpakkingslicenties vanaf 49 euro per jaar

  Prijs berekenen
  Dubbel systeem Zentek
  E-mail
  kundenservice@zmart.de
  ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
  en
  Vlag van ChinaZMART.CN
  Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

  Cookie-instellingen

  Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
  Alle cookies accepteren
  Sla