Dubbel systeem Zentek
E-mail
kundenservice@zmart.de
ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
en
Vlag van ChinaZMART.CN

Verpakkingslicentie
voor het MKB

Vanaf €49 per jaar

Persoonlijke klantenserviceRecyclingkeurmerk
Recyclingskeurmerk voor uw website/productenEenvoudig klantenportaal
Klantportaal voor eenvoudige verwerkingSnelle licentieverpakking
Wettelijk conform de verpakkingswetgevingWettelijk beveiligd
Meer informatie
Prijs berekenen

Onze service rond uw verpakkingsvergunning test

Recyclingkeurmerk

U kunt ons recyclingskeurmerk downloaden via het klantenportaal. U kunt het zegel op uw website plaatsen en op uw verpakking afdrukken.

KLANTENPORTAAL test

Na de licentie kunt u uw hoeveelheidsrapporten per materiaalsoort indienen, uw stamgegevens beheren en contact met ons opnemen in ons klantenportaal.

JURIDISCH CONFORME LICENTIES

Met een verpakkingslicentie van zmart voldoet u aan uw verplichting volgens § 7 van de Duitse verpakkingswet (VerpackG) en neemt u het zekere voor het onzekere.

CO2-CERTIFICAAT

Op verzoek ontvangt u een gratis CO₂-certificaat voor de door uw vergunningverlening bespaarde CO₂ en de bijbehorende recycling vanaf 15.000 kg licentiehoeveelheid.

EENVOUDIGE & SNELLE OPLOSSING

U kunt bij ons in enkele minuten online uw verpakkingslicenties regelen. Wij informeren u per e-mail over de volgende hoeveelheidsrapportages.

DUURZAAM

Wij organiseren de afvoer van uw verkoopverpakkingen en sorteren ze in sorteerfaciliteiten. We voeren ze vervolgens in recyclingprocessen in.

Verpakkingslicenties buiten Duitsland

B2C-verpakkingen hoeven niet alleen in Duitsland gelicentieerd te worden. De zogenaamde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) geldt in de hele Europese Unie.
Bij de implementatie zijn hieruit duale systemen, belasting- en vergoedingsmodellen ontwikkeld. Sommige landen houden rekening met de minimis-limieten voor materiaalsoorten en verpakkingshoeveelheden, maken onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse leveranciers of op basis van het soort handel (B2B of B2C).
In de praktijk is het daarom ingewikkeld om precies uit te vinden welke regelgeving in elk land van toepassing
is. Daarom bieden wij een verpakkingslicentieservice voor heel Europa. Klik op de knop om toegang te krijgen tot een contactformulier dat u rechtstreeks doorverbindt met onze gespecialiseerde afdeling.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

Onze partners

Verpakking licentiëren in drie stappen

Verpakkingslicenties

Eerst geef je gewoon een licentie het verpakkingsmateriaal dat u waarschijnlijk op de markt gaat brengen via onze calculator. U kunt het hele proces online uitvoeren.

Registratie

Registreer u in het LUCID-portaal van het Centraal Verpakkingsregister. Het Centraal Bureau Verpakkingsregister is de officiële instantie die toeziet op de naleving van de Verpakkingswet.

Hoeveelheid kennisgeving

Log in op het LUCID-portaal. Hier moet u nu melden welke verpakkingslicenties u hebt verworven. Volgens de wet moet dit verslag "onmiddellijk" na de vergunningverlening worden opgesteld.

Waarom licentieverpakkingen via een duaal systeem?

In Duitsland geldt de verpakkingswet (VerpackG) , die als doel heeft de gevolgen van verpakkingsafval voor het milieu zo gering mogelijk te houden. In dit geval heeft de politiek besloten dat de verplichting tot verwijdering ligt bij de ondernemingen die de eerste distributeurs van verkoopverpakkingen zijn. Het staat de bedrijven vrij de verpakkingen bij de eindverbruikers in te zamelen en ze zelf te verwijderen. In de regel is het voor hen echter gemakkelijker om deze taak over te dragen aan een duaal systeem. In het kader van het duale systeem Zentek organiseren wij de inzameling, sortering en recycling van uw verkoopverpakkingen bij particuliere eindverbruikers en gelijkwaardige bronnen na de verpakkingslicentieverlening.

Meer over het duale systeem en zmart

Voor welke soorten materiaal is een verpakkingsvergunning vereist?

De Verpakkingswet (VerpackG) schrijft een verpakkingsvergunning voor voor alle verpakkingen die gewoonlijk door de eindverbruiker worden weggegooid via de papier- en recycleerbare materiaalbakken/zakken.Als u niet zeker weet of de materialen die u als verpakking in omloop brengt in het algemeen systeemdeelnameplichtig zijn, kunt u dit uitzoeken in de ;}catalogus de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) naar de systeemdeelnameverplichting. Als u zelfs met de daar verstrekte informatie nog steeds twijfelt, stuur ons dan gerust een verzoek om informatie.

Overzicht soorten verpakkingsmateriaal

Papier/Karton

Papier/karton wordt gewoonlijk gebruikt om verzenddozen, vouwdozen of inpakpapier te maken.

Wat telt allemaal als verpakkingsmateriaal?

Volgens de Verpakkingswet (VerpackG) heeft u verpakkingsvergunningen nodig voor de volgende soorten verpakkingen:

 • Productverpakking
 • Verzendverpakking inclusief vulmateriaal
 • Serviceverpakking

   Transportverpakkingen nemen een bijzondere rol in. Zij blijven zonder vergunning omdat zij in de B2B-sector blijven.

   Voordelige verpakkingslicentie met vele voordelen

   Vanaf €49 per jaar
   Persoonlijke klantenservice
   Recyclingskeurmerk
   Klantenportaal

   Naar de rekenmachine

   Het centraal verpakkingsregister (ZSVR)

   De ZSVR houdt toezicht op de naleving van de eisen van de Verpakkingswet (VerpackG). Alle bedrijven (van online handelaren tot stationaire distributeurs van goederen) moeten zich registreren bij het ZSVR als ze verpakkingen op de markt brengen. Als de op de markt gebrachte verpakking is vrijgesteld van de licentieplicht, geldt de registratieplicht nog steeds.

   Naast de registratie moet voor elk licentiejaar bij het ZSVR een verslag van de gelicentieerde verpakkingshoeveelheden worden ingediend.

   Meer over het hoofdkantoor

   De belangrijkste feiten over de Verpakkingswet (VerpackG)

   De Verpakkingswet heeft tot doel de milieueffecten van verpakkingsafval te voorkomen of te verminderen. Prioriteit moet worden gegeven aan het vermijden van verpakkingsafval; als dit onmogelijk is, moet het afval van de afzonderlijke soorten verpakking worden hergebruikt of gerecycled. Alle bedrijven die verpakkingen in omloop brengen, zijn onderworpen aan de Verpakkingswet. Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2019 vervangt de Verpackunggesetz de Verpackungsverordnung van 21 augustus 1998 (BGBl. IS. 2379), die voor het laatst werd gewijzigd door artikel 1 van de Verordnung van 17 juli 2014 (BGBl. I blz. 1061).

   Het vormt de wettelijke basis van de licentieplicht voor handelaren, online handelaren en fabrikanten van goederen die deze voor het eerst in een verpakking op de markt brengen. Om aan deze verplichting te voldoen, is het verplicht dat handelaren, onlinehandelaren en fabrikanten van goederen zich registreren bij het Centraal Verpakkingsregister (ZSVR) en, afhankelijk van het product, hun verpakkingen laten licenseren met een duaal systeem. Tot slot moet worden opgemerkt dat artikel 34 van de Verpakkingswet voorziet in boetes in geval van overtredingen en niet-naleving.

   Meer over de Verpakkingswet

   Gebruik van de licentierechten

   De licentievergoedingen van de verpakkingslicentie worden gebruikt om de taken rond de preventie van negatieve effecten van verpakkingen op het milieu te financieren. In detail betekent dit:

   • de inzameling van de door de eindverbruikers verwijderde verpakkingen
   • Het sorteren van recycleerbare materialen in recyclingbedrijven
   • de verwerking van recycleerbare materialen tot gerecycleerde grondstoffen

   Wanneer u uw verpakkingen via zmart in licentie geeft, levert u een extra bijdrage aan de bescherming van het milieu, omdat wij een deel van de opbrengst van de verpakkingslicentie investeren in de herbebossing van Duitse bossen.

   De verklaring van volledigheid (CE) per vergunningsjaar

   Als u een fabrikant, detailhandelaar of exploitant van een webwinkel bent, moet u de jaarlijkse grenswaarden voor verpakkingsmaterialen naleven:

   • Glas: 80 ton
   • Papier, karton of kartonnage: 50 ton
   • Composietmaterialen, blik, aluminium of kunststof: 30 ton

    u bent verplicht jaarlijks een volledigheidsverklaring (VE) in te dienen. Volgens de Verpakkingswet moet de verklaring van volledigheid (VE) worden opgesteld door een deskundige. De uiterste datum voor de voorbereiding is 15 mei van het volgende jaar. Ook als u kleinere hoeveelheden van de bovengenoemde verpakkingsmaterialen in omloop brengt, is het mogelijk dat u door het ZSVR wordt verzocht een verklaring van volledigheid (VE) in te dienen.

    Dubbel systeem Zentek
    E-mail
    kundenservice@zmart.de
    ma - do (09:00-17:00) - vr (09:00-15:00)
    en
    Vlag van ChinaZMART.CN
    Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor handelaren in overeenstemming met §7 VerpackG.

    Cookie-instellingen

    Wij gebruiken cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties te personaliseren en u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. De met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Natuurlijk kunt u uw beslissing te allen tijde herroepen of wijzigen. Meer informatie vindt u in de Privacybeleid.
    Alle cookies accepteren
    Sla