EPR – Extended Producer Responsibility

De naleving van de EPR voorschriften is essentieel voor iedereen die producten in de EU op de markt brengt. In Nederland regelen wetten zoals de Afvalstoffenwet, het Besluit Beheer Verpakkingen en de AEEA-regeling de terugname en recycling. Andere landen in de EU hebben vergelijkbare maar verschillende wetten. In Duitsland regelen wetten zoals het VerpackG, het ElektroG en het BattG de terugname en recycling.

Fabrikanten en online verkopers op platforms zoals Amazon, eBay en Etsy moeten specifieke bewijzen leveren om sancties te vermijden. In dit artikel ontdekt u hoe u kunt voldoen aan de EPR vereisten en welke ondersteuning wij bieden.

Ga naar het gratis EPR consult

Wat is de betekenis van EPR?

EPR staat voor "Extended Producer Responsibility", in het Nederlands "uitgebreide producentenverantwoordelijkheid". Dit principe verplicht fabrikanten en handelaren in de hele EU om verantwoordelijkheid te nemen voor de volledige levenscyclus van hun producten – van ontwerp tot aan de verwijdering en recycling.

Het gaat hierbij niet alleen om het product zelf, maar ook om alle verpakkingen en productcomponenten die op de markt worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van degenen die de producten op de markt brengen om te zorgen voor de juiste verwijdering en recycling van deze materialen.

Wat is het EPR nummer?

Het EPR nummer, ook bekend als het European Product Registry Number, speelt een cruciale rol voor fabrikanten, importeurs en online verkopers die hun producten in Europa willen distribueren. Deze identificatie is essentieel om te voldoen aan de voorschriften van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), die erop gericht zijn de milieubelasting van producten gedurende hun gehele levenscyclus te minimaliseren.

Het EPR nummer is een identificatiekenmerk dat de autoriteiten in staat stelt de herkomst en distributieroute van producten te traceren. Zonder dit nummer kunnen bedrijven moeite hebben om de vereiste bewijzen voor naleving van de EPR-voorschriften te leveren. Dit kan leiden tot handelsbeperkingen en zelfs tot juridische sancties.

EPR vereisten op online marktplaatsen

Online marketplaces zoals Amazon, eBay en Etsy vereisen nu van verkopers dat ze voldoen aan EPR vereisten voor bepaalde producten die ze verkopen. Dit betekent dat verkopers zich moeten registreren bij EPR schema's in de relevante landen en bewijs van naleving moeten verstrekken.

Het naleven van deze voorschriften is cruciaal om boetes, handelsbeperkingen of de sluiting van verkoper accounts te voorkomen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de eisen per platform.

Amazon

Verkopers op Amazon moeten specifieke EPR bewijzen, waaronder EPR nummers voor verpakkingen, elektronica en batterijen (WEEE), indienen op het EPR complianceportaal van Amazon. Als het bewijs niet tijdig wordt verstrekt, zal Amazon de producten in dat land offline halen.

eBay

Op eBay is het voor verkopers verplicht om EPR registratienummers en bewijs van verpakkingslicenties te hebben. Op de Franse markt (ebay.fr) zijn aanvullende UPIN's en milieubijdragen in productvermeldingen vereist om boetes en verkoopverboden te voorkomen.

Etsy

Etsy vereist van verkopers EPR registratienummers en bewijs van recyclingkosten, met name voor verzendingen naar Duitsland en Frankrijk. De relevante informatie moet worden opgeslagen in de Etsy Shop Manager.

Fulfillmentpartners

De opdrachtgevende handelaar is verantwoordelijk voor de verpakkingslicentie. De fulfilment-dienstverlener heeft een controleplicht: hij moet controleren of de handelaren die via hem opereren, voldoen aan hun verplichtingen onder het systeem.

EPR-wetgeving in Europa: uitdagingen voor Nederlandse bedrijven

De naleving van EPR regelgeving in Europa kan complex zijn voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Dit komt doordat de implementatie van EPR doelstellingen per EU lidstaat kan verschillen. Elk land hanteert namelijk zijn eigen regels op basis van lokale omstandigheden.

Voor Nederlandse bedrijven die hun producten in verschillende EU-landen verkopen, kan dit betekenen dat ze te maken krijgen met:

  • Verschillende EPR bijdragen: Elk land kan verschillende kosten in rekening brengen voor de inzameling en recycling van elektronica en verpakkingen.
  • Diverse productmarkeringen: In verschillende landen gelden verschillende eisen voor het markeren van producten met EPR informatie.
  • Variërende recyclingprocedures: De processen voor het recyclen van elektronica en verpakkingen kunnen per land uiteenlopen.Een voorbeeld: Een Nederlandse elektronicafabrikant die producten verkoopt in Duitsland, Frankrijk en Italië, moet mogelijk:

  • In elk land *afzonderlijk registreren* voor EPR regelingen.
  • Verschillende EPR bijdragen betalen.
  • Producten voorzien van verschillende markeringen in overeenstemming met de nationale regels.
  • Voldoen aan de *specifieke recycling procedures* van elk land.

EPR in Duitsland

Bedrijven die deze producten op de markt brengen, zijn verplicht om zich te registreren bij het Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) en een EPR nummer te verkrijgen. Dit nummer is essentieel om hun EPR verplichtingen te kunnen nakomen, die onder meer het doen van een jaarlijkse hoeveelheidsaangifte en het betalen van een financiële bijdrage voor recycling omvatten. De EPR vereisten in Duitsland kunnen per producttype variëren.

EPR in Frankrijk

In Frankrijk moeten bedrijven voor een breed scala aan producten, waaronder verpakkingen, elektronica, batterijen, speelgoed en textiel, een EPR nummer aanvragen. Dit houdt in dat ze zich moeten registreren bij de desbetreffende recycling-systemen. Het EPR nummer wordt verkregen via het Agentschap voor Milieu en Energie (ADEME).

EPR in Oostenrijk

In Oostenrijk moeten verkopers van elektronica en elektrische apparaten, batterijen en verpakkingen zich als producent registreren onder de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (EPR). Dit houdt in dat ze zich moeten registreren bij een Producer Responsibility Organisation (PRO), jaarlijks een hoeveelheidsaangifte moeten doen en een milieuvergoeding moeten betalen.

EPR in Italië

In Italië moeten fabrikanten, importeurs en onlineverkopers van verpakkingen, inclusief composteerbare kunststoffen, zich registreren in het nationale producentenregister. Dit valt onder het EPR kader (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) en omvat materialen zoals papier, metalen en glas. Buitenlandse bedrijven kunnen zich vrijwillig registreren.

EPR in Spanje

De EPR in Spanje geldt voor lichte verpakkingen, papier en karton, glazen verpakkingen, verpakkingen van geneesmiddelen, verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, oude banden, batterijen, accu's, en afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Het EPR-nummer wordt verstrekt na registratie bij het Ministerie voor Ecologische Transitie en Demografische Uitdagingen van Spanje (MITECO).

EPR Full Service Europawijd

Onze EPR Full Service ontlast u volledig van alle verplichtingen uit handen die voortvloeien uit de EPR. We bieden u een gratis persoonlijk adviesgesprek waarin we uw specifieke behoeften bespreken en u informeren over de eisen waaraan u moet voldoen bij export naar het buitenland. Ook nemen we diverse administratieve taken van u over, zodat u zich volledig kunt richten op uw core business.

Dankzij ons uitgebreid netwerk in Europa kunnen we voor elk bedrijf op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen voor een efficiënte verwerking van verpakkingsafval. U profiteert van een persoonlijke aanspreekpartner en heldere communicatie. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Ga naar het gratis EPR consult

FAQ over EPR