Verpakkingslicentie & LUCID nummer aanvragen

In Duitsland zijn grote bedrijven, kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen en online verkopers als eerste verkopers (Erstinverkehrbringer) verplicht om verpakkingen volgens de Duitse verpakkingswet (VerpackG) te licentiëren. Dit is een verplichte stap om de schadelijke invloed van verpakkingsafval op het milieu te minimaliseren, te voldoen aan de vereisten van de Duitse verpakkingswet en deel te nemen aan het duaal systeem.

Licentieer uw verpakkingen in 3-stappen

De Duitse verpakkingswet bevat duidelijke regels en verplichtingen voor bedrijven die verpakkingen op de markt brengen. Deze bepalingen kunnen op het eerste gezicht vrij complex lijken, vooral voor mensen die voor het eerst met dit onderwerp te maken krijgen. Met de 3-stappen handleiding van Zmart kan de verpakkingslicentie snel en juridisch veilig worden aangevraagd.

Stap 1

LUCID registratie

Het LUCID-nummer dient als identificatie bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) wanneer u voor het eerst inlogt op LUCID. Bij alle toekomstige meldingen van verpakkingshoeveelheden geeft u uw LUCID-registratienummer op. Ook bij meldingen aan de ZSVR zal uw duale systeem dit registratienummer vermelden.
1. Om verpakkingen te licenseren en uw LUCID-nummer aan te vragen, volgt u de eerste stap van de registratie bij het Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) via het openbare LUCID-portaal.
2. Kies de optie 'Producer' en start het registratieproces. Vul uw bedrijfsgegevens in, inclusief uw e-mailadres en stel een veilig wachtwoord in.
3. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link. Klik op deze link om verdere relevante bedrijfsinformatie en details over de soorten afval in te voeren. Na voltooiing van deze registratie ontvangt u direct uw individuele LUCID-nummer per e-mail.

Stap 2

Vraag een verpakkingslicentie aan bij een duaal systeem

Na de registratie bij LUCID vraagt u een verpakkingslicentie aan bij een duaal systeem. Hierbij verstrekt u details over de verpakkingsmaterialen en hoeveelheden waarvoor u het vereiste vergoeding moet betalen. Ook selecteert u het jaar waarvoor de licentie moet gelden, meestal het volgende kalenderjaar. Na uw aanvraag ontvangt u een offerte van het door u gekozen duale systeem. Zodra u het contract afsluit, voldoet u aan uw verplichting tot systeemdeelname en draagt u de verantwoordelijkheid over aan het duale systeem voor het verzamelen en milieuvriendelijk afvoeren van uw verpakkingsafval.

Stap 3

Verpakkinglicentie afronden via LUCID

Zodra u bij een duaal systeem geregistreerd bent, geeft u uw gelicentieerde hoeveelheden op in het LUCID-portaal. Meld u hiervoor aan op het LUCID-portaal. Hier kunt u uw gelicentieerde verpakkingen invoeren, ofwel in het gedeelte voor geplande hoeveelheden, of, indien u na 1 januari hebt gelicenseerd, in het gedeelte voor ondermaatse hoeveelheidsaanpassing.
Verdere informatie vindt u op de website van LUCID.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik het LUCID-nummer?

Na registratie bij LUCID ontvangt u uw LUCID-nummer per e-mail. Dit is meestal een van de eerste e-mails die u na uw registratie ontvangt. De LUCID-registratienummer is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Landcode: De eerste twee tekens van het LUCID-nummer vertegenwoordigen de landcode, bijvoorbeeld "DE" voor Duitsland.
  • Extra tekens: Na de landcode volgen extra tekens, meestal alfanumeriek en meestal een combinatie van letters en cijfers.
  • Controlecijfer: Het LUCID-nummer bevat een controlecijfer om de juistheid van het nummer te waarborgen.

Wanneer is het LUCID-nummer geldig?

De geldigheid van uw LUCID-registratienummer begint onmiddellijk na succesvolle registratie in het LUCID-portaal. Nadat u zich succesvol heeft aangemeld en alle vereiste informatie is ingevoerd, ontvangt u een bevestigingsmail van ZSVR of LUCID waarin uw LUCID-nummer wordt vermeld.

Wat zijn de kosten van de LUCID-registratie?

De registratie bij het LUCID-verpakkingsregister van ZSVR is gratis voor fabrikanten en “Erstinverkehrbringer” (Dit is de partij die voor het eerst verpakkingen op de markt brengt, zoals een fabrikant of importeur). Ook het doorgeven van gegevens en alle daaraan verbonden stappen zijn vrij van kosten. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het licenseren van verpakkingen. Met de Zmart Online Calculator krijgt u de kosten voor verpakkinglicenties overzichtelijk in beeld.

Wie moet zich registreren bij LUCID?

Fabrikanten of partijen die voor het eerst verpakkingen op de markt brengen in Duitsland (Erstinverkehrbringer) zijn verplicht deze te licentiëren en een LUCID-nummer aan te vragen. Volgens de Duitse verpakkingswet (VerpackG) zijn de volgende groepen verplicht zich bij LUCID te registreren:

Producenten en “Erstinverkehrbringer” van verpakkingen zijn bedrijven of personen die verpakkingen produceren, importeren of voor het eerst op de markt brengen in Duitsland. De LUCID-registratie is van toepassing op zowel grote bedrijven als kleine ondernemers, evenals online retailers.

Wat is het verschil tussen EPR-nummer en LUCID-nummer?

EPR staat voor "Extended Producer Responsibility" of in het Nederlands "uitgebreide producentenverantwoordelijkheid". Dit EPR-nummer is een registratienummer dat wordt toegekend door het verpakkingsregister LUCID. Het EPR-registratienummer in Duitsland voor verpakkingslicenties komt overeen met het LUCID-registratienummer.

Het EPR-nummer is uniek en wordt weergegeven op uw LUCID-dashboard na een succesvolle registratie. U kunt uw EPR-nummer aanvragen via het LUCID-portaal. Over het algemeen wordt in Duitsland gevraagd naar het LUCID-nummer en internationaal naar het EPR-nummer.

Sa­men­vat­ting van de ver­pak­kings­li­cen­tie

Door verpakkingen te licentiëren, voldoen fabrikanten en "erstinverkehrbringer" niet alleen aan hun verplichtingen volgens de Duitse verpakkingswet, maar dragen ze ook bij aan het behoud van de circulaire economie. Het correct verwijderen en recyclen van verpakkingen helpt waardevolle grondstoffen te bewaren in de materiaalkringloop.

Voor fabrikanten is het noodzakelijk om zich voorafgaand aan het aanvragen van de verpakkingslicentie te registreren bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister via het online portal LUCID. Zonder registratie en gegevensindiening is het niet toegestaan om goederen te verkopen in Duitsland.

Zmart staat klaar om u te ondersteunen bij uw verpakkingslicentie. Met de onlinecalculator van Zmart kunt u snel, eenvoudig en digitaal uw verpakkingen licentiëren. In drie stappen hebt u uw verpakkingen op een juridisch veilige manier gelicentieerd en kunt u zich daarna weer volledig richten op uw kernactiviteiten.