LUCID verpakkingsregister van de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)

LUCID is een openbaar online verpakkingsregister dat wordt beheerd door de Duitse overheid. Het is opgezet door de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) in het kader van de Duitse verpakkingswet (VerpackG).

Sinds 1 januari 2019 heeft het VerpackG als doel de schade van verpakkingsafval op het milieu te minimaliseren, de recyclingpercentages te verhogen en degenen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van verpakkingsafval ter verantwoording te roepen.

Binnen deze context vervult LUCID de rol van een centraal platform voor het registreren van verpakkingsgegevens en voor het toezicht houden op de wettelijke vereisten. De vereiste gegevens omvatten het type materiaal, de hoeveelheid verpakkingen en een bewijs dat het afval op de juiste manier verwijderd is.

Wie moet zich bij LUCID re­gis­tre­ren?

Bedrijven die voor het eerst verpakkingen op de Duitse markt brengen, worden beschouwd als de eerste distributeurs van verpakkingen (Erstinverkehrbringer). Dit omvat fabrikanten, importeurs, online retailers en fysieke winkeliers.

Dit geldt voor zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven. De registratieplicht is van toepassing op alle bedrijven die verpakte goederen op de Duitse markt brengen. Volgens de wettelijke voorschriften zijn registratie bij LUCID, verpakkinglicenties en de bijbehorende melding van verpakkingsgegevens verplicht.

Welke verpakkingssoorten moeten worden ge­re­gi­streerd?

Het VerpackG maakt onderscheid tussen verpakkingen die verplicht zijn tot systeemdeelname en verpakkingen die niet verplicht zijn tot systeemdeelname. Voor beide soorten geldt echter de verplichting om ze te registreren in het verpakkingsregister LUCID. Maar de verplichting tot verpakkinglicenties geldt alleen voor verpakkingen die verplicht zijn tot systeemdeelname.

Verpakkingen die verplicht zijn tot systeemdeelname zijn die welke bij particuliere eindgebruikers ontstaan en typisch worden verwijderd via het duale systeem. Verpakkingen die niet verplicht zijn tot systeemdeelname zijn verpakkingen die commercieel worden gegenereerd, exportverpakkingen of verpakkingen die niet via de particuliere eindgebruiker op de markt komen.

Verplichte deelname aan het systeem voor verpakkingen

  • Verkoopverpakkingen
  • Verzendverpakkingen
  • Verpakking omhulsels
  • Serviceverpakkingen (indien niet eerder deelgenomen), die meestal bij eindgebruikers als afval ontstaan

Geen verplichte deelname aan het systeem voor verpakkingen

  • Wegwerp drankverpakkingen met statiegeld verplichting
  • Transportverpakkingen
  • Herbruikbare verpakkingen
  • Verkoopverpakkingen en omverpakkingen die na gebruik van de eindconsument niet als afval overblijven

Amazon, eBay & Etsy

Voor handelaren die via online platforms zoals Amazon, eBay, Etsy of Alibaba verkopen, gelden ook de algemene verplichtingen. Naast de registratieplicht en het verstrekken van verpakkingsgegevens, komt hier echter ook nog de verantwoordelijkheid van het platform bij.
In sommige gevallen nemen platforms zoals Amazon of eBay bepaalde verantwoordelijkheden op zich met betrekking tot verpakkingen. Desondanks blijft de directe verkoper, dus de handelaar, verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften en de registratie in LUCID.

Wat zijn de kosten van een LUCID registratie?

De registratie in het LUCID verpakkingsregister van de ZSVR is gratis voor fabrikanten of verkopers die de verpakkingen voor het eerst in omloop brengen in Duitsland (Erstinverkehrbringer). Ook de aangifte van gegevens en alle daarmee verband houdende stappen brengen geen kosten met zich mee.

Er zijn echter wel kosten verbonden aan het licenseren van verpakkingen. Om snel een overzicht te krijgen van de kosten van verpakkingslicenties, kunt u de Zmart Online Calculator gebruiken.

Wat gebeurt er als een verkoper zich niet registreerd bij LUCID?

LUCID en de Verpackungsgesetz (VerpackG) zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien de wet de voorschriften voor verpakkingen en licentiëring bepaalt. Bedrijven die verpakkingen voor het eerst op de markt brengen, zijn verplicht om de verpakking te registreren en te licentiëren.

Indien u zich als leverancier van verpakkingen niet registreert bij LUCID, overtreedt u de wet. Dit kan een verkoopverbod opleveren voor de betreffende verpakkingen. De overtreding kan ook leiden tot juridische gevolgen en financiële sancties. Als de ZSVR bijvoorbeeld constateert dat een bedrijf geen of onvoldoende verpakkingsmateriaal heeft gelicentieerd, kan dit beboet worden met boetes oplopend tot 200.000 euro.

Kleine ondernemers en online handelaren

Zowel grote ondernemingen als kleine bedrijven, inclusief online handelaren, die verpakkingen op de Duitse markt brengen, dienen zich te registreren in het LUCID verpakkingsregister van de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). Kleine ondernemers en online handelaren moeten zich bewust zijn van de kosten die verbonden zijn aan het licenseren van verpakkingen. Deze kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type verpakkingen en de recyclingpercentages. Het naleven van de wettelijke bepalingen, inclusief de registratie in LUCID, is van cruciaal belang voor kleine ondernemers en onlinehandelaren om juridische gevolgen en boetes te vermijden.

Oostenrijk

In Oostenrijk moeten fabrikanten en importeurs verpakkingen licenseren om de verwijdering en recycling te financieren. Het eigen systeem verschilt van het Duitse LUCID-register. De verpakkingswet (VerpackG) is de leidende regeling en de registratie van verpakkingen wordt verzorgd door organisaties zoals ARA en Interseroh Austria GmbH.

Frankrijk

Fabrikanten en importeurs van verpakkingen in Frankrijk zijn verplicht om ook hun verpakkingen te licenseren. Hier zijn de organisaties CITEO en Adelphe verantwoordelijk voor de registratie en licensering van verpakkingen. Bedrijven die verpakkingen op de Franse markt brengen, moeten zich bij een van deze organisaties registreren.

Europese Unie

Tot nu toe zetten EU landen de EU richtlijnen om in nationaal recht, wat leidt tot verschillende regelgevingen. De EU streeft naar harmonisatie van milieunormen, waaronder de Verpakkingsrichtlijn (94/62/EG) en het Circular Economy Package. Deze stellen eisen aan het verpakkings beheer en recycling in de lidstaten.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bestaat er geen verpakkingsregister zoals LUCID en ook geen nationale voorschriften voor registratie en licensering van verpakkingen op federaal niveau. De regulering ligt in handen van de staten en kan sterk variëren. Sommige staten hebben wetten voor "Extended Producer Responsibility" (EPR) met betrekking tot verwijdering en recycling van verpakkingsafval.

FAQ LUCID

Wat is de “Zentrale Stelle Verpackungsregister” (ZSVR)?

De Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) is opgericht op 15 mei 2017 als een particuliere stichting. Sinds 1 januari 2019 fungeert het als een officieel aangestelde autoriteit en valt onder toezicht van het “Umweltbundesamt”. (Milieuagentschap).

Als een belangrijke instelling beheert de Zentrale Stelle het LUCID verpakking register, dat een uitgebreide registratie van verpakkingsinformatie van fabrikanten, eerste-distributeurs en duale systemen mogelijk maakt.

Deze gecentraliseerde database speelt een sleutelrol in het toezicht en de regulering van de Duitse verpakkingssector, waarbij transparantie en efficiëntie bij de verwijdering en recycling van verpakkingsafval worden bevorderd.

LUCID en het EPR systeem

De term EPR staat voor "Extended Producer Responsibility" (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) en is van toepassing in heel Europa.

Het vertegenwoordigt een milieuvriendelijk concept waarbij fabrikanten verplicht zijn de kosten te dragen voor de verwijdering en recycling van hun producten en verpakkingen. In Duitsland fungeert LUCID als een instrument voor de implementatie van deze EPR-principes, met name op het gebied van verpakkingen.

Welke taken heeft de Zentrale Stelle Verpackungsregister?

De Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) in Duitsland houdt toezicht op en coördineert de uitvoering van de verpakkingsvoorschriften volgens de Duitse verpakkingswet (VerpackG).

De taken van de ZSVR omvatten onder andere:

      Het waarborgen dat bedrijven voldoen aan hun registratie- en meldingsverplichtingen.

      De ZSVR voert trainingen uit volgens § 27 Absatz 3, beheert de verpakkingsdatabase, stelt marktaandeelberekeningen op, onderhoudt een register van deskundigen en controleert bewijsstukken van hoeveelheden.

      Ze sluit overeenkomsten over de financiering van sectoroplossingen, informeert het publiek en verplichten over wettelijke voorschriften, ontwikkelt richtlijnen voor controles en maakt aanbestedingsplatforms toegankelijk voor duale systemen.

Over het algemeen speelt de ZSVR dus een centrale rol bij de implementatie en monitoring van de verpakkingswetgeving.

 

Weet u niet zeker of uw verpakking onderhevig is aan systeemdeelname?

Wij helpen je graag:

U kunt de digitale catalogus van systeemdeelnemende verpakkingen van de ZVSR gebruiken om te controleren of uw verpakking onder systeemdeelname valt.

Catalogus van systeemdeelnemende verpakkingen