Terug naar het contributieoverzicht
Verpakkingsrecht

Wat is een Erst­in­ver­keh­bring­er? Alles wat je moet weten

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Xing

Een 'Erstinverkehrbringer' is een natuurlijke of juridische persoon die voor het eerst een verpakking of een verpakt artikel in Duitsland op de markt brengt. Dit geldt zowel voor verpakkingen die zelf zijn geproduceerd als voor verpakkingen die door derden zijn verkregen. De 'Erstinverkehrbringer' is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften van de Duitse verpakkingswet (VerpackG).

Verplichtingen als Erstinverkehrbringer

Als 'Erstinverkehrbringer' heb je verschillende verplichtingen volgens de Duitse verpakkingswet. Deze omvatten:

  • Registratie bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR): 'Erstinverkehrbringer' moeten zich registreren bij de ZSVR om hun verpakkingen in Duitsland op de markt te kunnen brengen.
  • Rapportage van verpakkingshoeveelheden: 'Erstinverkehrbringer' moeten jaarlijks de hoeveelheid verpakkingen die ze op de markt brengen melden bij de ZSVR. Deze melding moet vóór 15 mei van het volgende jaar plaatsvinden.
  • Deelname aan een duaal systeem: 'Erstinverkehrbringer' moeten deelnemen aan een duaal systeem dat verantwoordelijk is voor de verwijdering van de door hen op de markt gebrachte verpakkingen.
  • Bewijs van nakoming van verplichtingen: 'Erstinverkehrbringer' moeten beschikken over bewijs van naleving van hun verplichtingen volgens de VerpackG en dit op verzoek van de ZSVR kunnen overleggen.

Welke verpakkingen vallen onder deze wet?

De Duitse verpakkingswet (VerpackG) is van toepassing op alle verpakkingen die ontstaan bij particuliere eindgebruikers en niet door de commerciële eindgebruiker zelf worden verwijderd. Dit omvat bijvoorbeeld verpakkingen van voedsel, cosmetica of elektronische apparaten. Uitgezonderd zijn echter verpakkingen die uitsluitend bestemd zijn voor export, evenals verpakte producten. 

Niet-naleving van de verplichtingen

Niet-naleving van de verplichtingen van het VerpackG kan leiden tot aanzienlijke boetes. In het geval van ontbrekende registratie of niet-melding van de hoeveelheid verpakkingen, dreigen boetes tot 200.000 euro. Ook het ontbreken van etikettering van verpakkingen of het niet deelnemen aan een duaal systeem kan boetes oplopend tot 100.000 euro opleveren.

Wat is een duaal systeem?

Een duaal systeem is een door de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) goedgekeurde particuliere afvalinzamelaar die verantwoordelijk is voor het verwijderen van verpakkingen. Deelname aan een duaal systeem is verplicht voor 'Erstinverkehrbringer' en zorgt ervoor dat verpakkingen op een juiste manier worden verwijderd.

Wat zijn de voordelen van het volgen van de Duitse verpakkingswet?

Door de VerpackG na te leven, draagt men bij aan milieubescherming en duurzame afvalverwerking. Verpakkingen worden gerecycled en er wordt zorgvuldig omgegaan met hulpbronnen. Bovendien kunnen boetes worden vermeden die worden opgelegd bij het niet naleven van de verpakkingswet.

Hoe kan aan de verplichtingen voldaan worden?

Om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van het VerpackG worden nageleefd, is het aan te raden een geschikte partner te kiezen die ondersteuning biedt bij dit proces. Dit kan bijvoorbeeld een adviseur of een afvalverwijderingsdienstverlener zijn. Ook trainingen en seminars kunnen helpen om het VerpackG beter te begrijpen.

Conclusie

Als ‘Erstinverkehrbrenger’ ben je verantwoordelijk voor de naleving van de Duitse verpakkingswet. Een juiste registratie, melding van de hoeveelheid verpakkingen, deelname aan een duaal systeem en het labelen van de verpakkingen zijn essentieel om boetes te voorkomen en bij te dragen aan duurzame verpakkingsverwijdering. Het is van groot belang om de voorschriften van de VerpackG grondig te begrijpen. Het is belangrijk om jezelf hierin te verdiepen en, als dat nodig is, deskundige ondersteuning in te schakelen.