Terug naar het contributieoverzicht
Licentie

Ver­pak­kings­li­cen­tie bij kleine hoe­veel­he­den aan ver­pak­king­en

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Xing

Heeft u een kleine online winkel waarmee u verpakkingen naar Duitsland stuurt? Dan is de Duitse Verpakkingswet van toepassing op uw bedrijf en zijn uw verpakkingen onderhevig aan verpakkings licenties.

Wat houdt de licentieplicht in Duitsland in?

De meeste verpakkingen in Duitsland vallen onder de licentieplicht. Het gaat hierbij om verpakkingen die na gebruik door consumenten als afval ontstaan en via het duale afvalsysteem worden ingezameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzenddozen, conservenblikken en vleeswarenverpakkingen, maar ook jamglazen, tandpastatubes en omverpakkingen. Om te voldoen aan de licentieplicht neemt een bedrijf dat dergelijke verpakkingen op de markt brengt, deel aan een duaal systeem. Via deze zogenaamde verpakkingslicentie draagt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid voor de juiste afvalverwerking over aan een duaal systeem. Het duale systeem verzamelt, sorteert en verwerkt of recyclet de verpakkingsmaterialen. 

Naast de deelname aan een duaal systeem moeten bedrijven ook geregistreerd zijn bij de "Zentrale Stelle Verpackungsregister” (ZSVR). Deze fungeert als controle-instantie om te zorgen dat de wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Zonder registratie bij de ZSVR en de juiste verpakkingslicentie volgens de Duitse verpakkingswet (VerpackG), mag een bedrijf in Duitsland geen verpakte goederen verkopen.

Zijn verpakkingslicenties ook verplicht voor kleine hoeveelheden?

Stel dat uw bedrijf gedurende een jaar slechts één enkele verzenddoos zou versturen. Zoals bij alle andere verpakkingen moet ook deze verzenddoos na gebruik correct worden verwijderd of gerecycled. Dit proces omvat het plaatsen van een papiercontainer, het ophalen van afval door een afvalverwerkingsbedrijf, het sorteren van afval in een sorteerinstallatie en het recyclen in een recyclinginstallatie.

De financiering van dit proces komt voort uit de verpakkingslicentie. Door te voldoen aan de licentieplicht, ook wel bekend als "Systembeteiligungspflicht", vervult uw bedrijf de verantwoordelijkheid om de verpakking in te zamelen en te verwijderen.

Dit betekent dat zelfs de kleinste hoeveelheden verpakkingsmateriaal onder de licentieplicht vallen, hierdoor wordt gegarandeerd dat al het resulterende afval correct wordt ingezameld.

Vernieuwing van de Duitse verpakkingswet in 2022

In het domein van serviceverpakkingen gelden enkele specifieke regelingen. Onder serviceverpakkingen vallen doorgaans verpakkingen die pas worden gevuld met goederen bij overhandiging aan de klant: denk aan broodzakken, pizzadozen, menuboxen, draagtassen, en dergelijke.

Voorheen was het mogelijk om de licentieplicht over te dragen aan de leverancier, maar in juli 2022 ging een belangrijke verandering in de Duitse verpakkingswetgeving van kracht: zelfs wanneer een restauranthouder zijn serviceverpakkingen laat licentiëren door zijn leverancier, moet hij zelf geregistreerd zijn bij de ZSVR. Hier kan hij aangeven dat hij al gelicentieerde verpakkingen inkoopt.

Het is aan te raden om een bewijs te verkrijgen van de gelicentieerde serviceverpakkingen. Bij twijfel kan dit worden voorgelegd aan de ZSVR. Restauranthouders en online verkopers die hun serviceverpakkingen zelf willen licentiëren, kunnen dit eenvoudig online doen via Zmart.

Registratie voor kleine en zeer kleine verpakkings hoeveelheden eenvoudig online uitvoeren

Voordat u begint met het licentiëren van uw verpakkingen, is het belangrijk om uw registratie bij de ZSVR te voltooien. Zodra dit gedaan is, kunt u overgaan tot licentiëring.

Met name voor kleine ondernemers en distributeurs van kleine hoeveelheden vergt het licentiëren van verpakkingen een aanzienlijke tijdsinspanning. Om tijd te besparen voor deze administratieve werkzaamheden biedt Zmart een digitale oplossing aan. Licentieer uw verpakkingen eenvoudig online om tijd te besparen en snel weer te kunnen focussen op uw kernactiviteiten.

Via de online calculator kunt u eenvoudig uw hoeveelheden en het jaar waarvoor u de licentiëring wilt uitvoeren aangeven, de prijs wordt dan automatisch berekend. Net zoals bij een traditionele online winkel, kunt u vervolgens direct online betalen.

Na het licentiëren van de verpakkingen meldt u dezelfde hoeveelheden verpakkingsmateriaal aan bij de ZSVR. Hier vermeldt u ook het duale systeem waarbij u de licentiëring heeft uitgevoerd.

Voordelen van online verpakkingslicenties voor kleine bedrijven

Vooral wanneer u slechts kleine hoeveelheden verpakkingsmateriaal verspreidt, is het de moeite waard om een licentie te verkrijgen via een online tool. Het gehele proces kan binnen enkele minuten worden voltooid. Wat zijn de belangrijkste voordelen van Zmart?

  • U bespaart aanzienlijk tijd.
  • U kunt vervelend papierwerk vermijden; alle documenten ontvangt u gemakkelijk per e-mail.
  • U hoeft geen telefoongesprekken te voeren maar kunt het hele proces online afhandelen. Ons klantenserviceteam staat natuurlijk tot uw beschikking voor vragen.
  • U hoeft niet te wachten op een offerte; u kunt uw prijzen zelf berekenen via de online calculator.
  • U heeft over het algemeen zeer weinig administratieve taken. Dit bespaart tijd en stress.
  • U kunt uw verpakkingen op een juridisch correcte manier licentiëren en daarmee voldoen aan de Duitse verpakkingswet.

Conclusie: Het is de moeite waard om de licentie voor kleine hoeveelheden online af te sluiten!

In de dagelijkse gang van zaken is er vaak niet veel tijd om aan adminstratie voor wettelijke verplichtingen te besteden. Een van deze verplichtingen is de deelnameplicht aan een duaal systeem, dat geldt voor distributeurs van verpakkingen. Door middel van verpakkingslicenties voldoen zij aan deze verplichting en zorgen ze ervoor dat verpakkingsafval op een juiste wijze wordt afgevoerd door de duale systemen.

Zelfs kleine bedrijven die slechts een kleine hoeveelheid verpakkingsmateriaal in omloop brengen, vallen onder deze deelnameplicht aan het systeem. Hierbij gaat het om kleine en zeer kleine hoeveelheden die ook moeten worden gelicentieerd. Als u op een gemakkelijke en juridisch veilige manier aan deze deelnameplicht voor uw kleine hoeveelheden wilt voldoen zonder uw dagelijkse werkzaamheden te verstoren, is het de moeite waard om de licentie via een online tool te verkrijgen.

U bespaart aanzienlijk tijd, administratieve taken en vervelend papierwerk. Met Zmart kunt u eenvoudig uw hoeveelheden invoeren en direct de prijs voor de verpakkingslicentie berekenen. Vervolgens kunt u de licentie moeiteloos afsluiten via een online betaalmethode of op rekening.