Terug naar het contributieoverzicht
Leuke feiten

Wat zijn de voordelen van recyclebare ver­pak­king­en?

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Xing

Tegenwoordig zijn consumenten bijzonder goed geïnformeerd. Waar vroeger de focus vooral lag op prijsbewust winkelen, nemen ze nu sociale en ecologische overwegingen mee in hun aankoopbeslissing. U kunt dit als een concurrentievoordeel voor uw bedrijf benutten door te kiezen voor en te investeren in de ontwikkeling van recyclebare verpakkingen. In dit artikel leest u alles over de voordelen van recyclebare verpakkingen.

De definitie van re­cyc­le­baar­heid

De recyclebaarheid van uw verpakking impliceert dat de grondstoffen die voor de verpakking worden gebruikt, opnieuw worden gebruikt of worden verwerkt tot secundaire grondstoffen via afvalverwerking, ook wel recycling genoemd.

De Duitse verpakkingswet (VerpackG) maakt onderscheid tussen recycling en hergebruik. Recycling vindt plaats wanneer de verpakking eerder als afval is verwijderd en vervolgens wordt verwerkt tot grondstof.

Bij hergebruik wordt de verpakking gereinigd en daarna opnieuw ingezet. Het wordt dus niet als afval beschouwd en wordt evenmin verwerkt tot grondstoffen.

Moet uw product worden verpakt?

Slechts weinig producten kunnen daadwerkelijk zonder verpakking. Als milieubewust bedrijf bent u zich hier waarschijnlijk al van bewust. Mogelijk is de stap naar onverpakte producten bij u mislukt omdat u uw product niet adequaat kunt beschermen zonder verpakking.

Laten we als voorbeeld een industriële gitaar nemen. Terwijl een ambachtelijke gitaarbouwer zijn meesterwerk rechtstreeks door de klant kan laten ophalen, is dat voor uw bedrijf wellicht niet haalbaar. U verzendt uw gitaren naar klanten of levert ze aan winkels. Voor deze transporten zonder direct toezicht moet u uw goederen zorgvuldig verpakken om schade tijdens het transport te voorkomen. Gitaren vormen slechts één voorbeeld van producten die beslist een verpakking nodig hebben.

Als uw bedrijf producten produceert of verkoopt die niet zonder verpakking kunnen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de recyclebaarheid van de verpakkingen en deze eigenschap duidelijk op de verpakking te vermelden, vergelijkbaar met hoe u productinformatie samen met de verpakking verstrekt.

Drie tips om de aandacht te vestigen op de recyclebaarheid van uw verpakkingen

Het is belangrijk dat uw bedrijf de recyclebaarheid van uw verpakkingen goed zichtbaar maakt. Laat uw consumenten deelnemen aan uw kennis over het recyclen van verpakkingen en laat hen daarvan leren.

 • Integreer recycling beschrijvingen in het ontwerp van uw verpakkingen.
 • Laat op uw social media kanalen, website en in uw nieuwsbrieven zien hoe uw verpakkingen correct gerecycled worden.
 • Gebruik verschillende kleuren om verschillende materiaalsoorten te onderscheiden en consumenten attent te maken op de noodzaak van het scheiden van materialen.
 • Hou rekening met de richtlijnen van de ZSVR

De "Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen" van de ZSVR verschaft inzicht in de kenmerken die een verpakking moet hebben om als recyclebaar te worden beschouwd. Hieruit kunt u tevens afleiden welke materialen na gebruik als verpakkingsmateriaal gemakkelijk kunnen worden opgenomen in de materiaalkringloop en bij welke materialen dat niet het geval is.

Drie essentiële eigenschappen die uw verpakking moet bezitten

Bij de keuze van uw verpakking is het belangrijk rekening te houden met de volgende drie criteria, aangezien het ontbreken ervan kan leiden tot een onvolledige recyclebaarheid van de verpakking.

Afhankelijk van de mate van afwijking wordt de verpakking geclassificeerd als "beperkt recyclebaar" of "niet recyclebaar."

 • Om de recyclebaarheid te waarborgen, moet de verpakking vrij zijn van stoffen die recycling kunnen belemmeren of die een nadelig effect op het milieu zouden kunnen hebben bij hergebruik.
 • Voor een succesvol recyclingproces is het noodzakelijk dat er een goed sorteersysteem en recycling infrastructuur aanwezig zijn. Deze zorgen ervoor dat individuele componenten gesorteerd en gerecycled kunnen worden.
 • Als uw verpakking bestaat uit diverse componenten van verschillende materialen, is het essentieel dat alle verpakkings componenten ofwel gemakkelijk te sorteren zijn, of op zijn minst eenvoudig van elkaar te scheiden zijn.

Heeft u nog vragen omtrent de recyclebaarheid van uw verpakkingen? Onze klantenservice staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Of het nu gaat om papier, plastic of metaal, bij Zmart bespaart u geld met recyclebare verpakkingen. Hierdoor wordt uw inzet voor milieubescherming dubbel beloond. Ten eerste door het vooruitzicht op een hogere verkoop bij kopers, ten tweede door lagere licentiekosten. Vraag nu uw verpakkingslicentie bij Zmart aan en profiteer van alle voordelen.

Conclusie: recyclebare ver­pak­king­en zijn een ver­koop­ar­gu­ment

Als bedrijf is het essentieel om klanten op de lange termijn aan zich te binden en door kostenverlaging en verhoogde verkoop uw winst te vergroten. Met recyclebare verpakkingen legt u de basis op drie niveaus:

 • Als bedrijf dat zich inzet voor het milieu, trekt u de aandacht en verhoogt u de kans om op de lange termijn klanten aan u te binden.
 • Met name bij producten die op elkaar lijken, geeft u extra redenen om bij uw bedrijf te kopen en vergroot u de kans op een stijging in de verkoop.
 • Profiteer van lagere licentiekosten voor uw verpakkingen.

Recyclebaarheid als verkoopargument

Breng de recyclebaarheid van uw verpakkingen bij elke gelegenheid onder de aandacht van uw klanten. Maak gebruik van de verpakking zelf, influencers, video's en uw gebruikelijke promotiekanalen.

Hou rekening met de richtlijnen van de ZSVR

De Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft een "Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen" ontwikkeld. Deze helpt u om uw verpakkingen recyclebaar te maken.

Het getal drie is de sleutel tot recyclebaarheid

Voor de recyclebaarheid van uw verpakkingen is het essentieel om aan alle drie onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Geen enkele stof in de verpakking mag schadelijk zijn voor het milieu of de recyclebaarheid ervan belemmeren.
 • Alle componenten moeten gemakkelijk te sorteren zijn op basis van het materiaaltype.
 • Verpakkings componenten van verschillende materiaalsoorten moeten eenvoudig van elkaar te scheiden zijn.