Terug naar het contributieoverzicht
Leuke feiten

Waarom is af­val­ver­wer­king be­lang­rijk?

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Xing

Afvalscheiding is niet alleen nuttig in particuliere huishoudens. Ook bedrijven kunnen helpen om afval correct te scheiden. Fabrikanten van verpakkingen kunnen ook gratis scheidingsinstructies gebruiken van een gezamenlijk initiatief van verschillende duale systemen. U kunt hier meer informatie vinden.

Hoog­waar­di­ge recycling maakt af­val­schei­ding zinvol

Afvalscheiding is niet langer alleen een zaak van eindgebruikers. Maar waarom is het eigenlijk zo zinvol? Het antwoord is simpel: zonder correcte afvalscheiding zou het recyclen van verpakkingsafval niet mogelijk zijn.

Recycling verwijst naar de verwerking van herbruikbare materialen. Hieronder vallen ook verpakkingsmaterialen zoals plastic of papier. Na verwerking kunnen deze recyclebare materialen opnieuw worden gebruikt als grondstoffen. Primaire grondstoffen worden behouden.

Afvalinzameling van goede kwaliteit betekent dat recyclebare materialen kunnen worden teruggewonnen. Dit betekent dat het zo min mogelijk ongewenste stoffen moet bevatten, zoals etensresten, vuil of "verkeerde" materialen. Voorwaarde is dat consumenten hun afval op de juiste manier scheiden. Om dit gemakkelijker te maken, helpen de scheidingsinstructies van een initiatief van sommige duale systemen.

Initiatief Trenn­hin­wei­se: Voor de juiste afvalscheiding

Sinds mei 2021 is er een gezamenlijk initiatief van verschillende duale systemen dat fabrikantoverstijgende scheidingsinstructies voor verpakkingen biedt. Deze laten eindklanten zien welk deel van de verpakking ze in welke bak moeten deponeren. Dit is bedoeld om een correcte afvalscheiding te bevorderen en zo bij te dragen aan recycling van hoge kwaliteit.

De scheidingsinstructies worden gekenmerkt door een hoge herkenningswaarde, omdat ze niet verschillen van fabrikant tot fabrikant. Consumenten herkennen de boodschap en kunnen de verpakking gemakkelijker identificeren. De duidelijke lay-out van de etikettering zou dit effect ook moeten hebben: De symbolen zijn gemakkelijk te begrijpen en te herkennen. De omringende pijl geeft duidelijk aan hoe de verpakking moet worden weggegooid en of afzonderlijke componenten van elkaar moeten worden gescheiden. Tekstelementen en QR-codes, die fabrikanten individueel kunnen toevoegen, geven aanvullende informatie over de juiste afvalscheiding.

Trennhinweise Grafik

 

SCHEI­DINGS­IN­STRUC­TIES: VOOR­DE­LEN VOOR FA­BRI­KANT­EN

Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen profiteren van het gebruik van de scheidingsvoorschriften. Ze kunnen deze gratis gebruiken op hun producten, mits ze goed geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Verpakkingen Register (ZSVR) en hun verpakkingslicentie hebben ingevuld met een duaal systeem. Naast hun inzet voor een correcte afvalscheiding is dit voor bedrijven een transparante manier om te laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de verpakkingen die ze op de markt brengen.

Fabrikanten kunnen deze bijdrage leveren zonder te hoeven investeren in de ontwikkeling van aangepaste logo's. Bedrijven kunnen zich registreren via de website www.trenn-hinweis.de. Ze ontvangen dan de scheidingsinstructies en kunnen deze gebruiken op hun verpakking. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de verpakking al een goede licentie heeft.

Wat hoort in welke afvalbak? Hoe afval goed scheiden!

Helaas belandt veel afval nog steeds niet in de bakken waar het eigenlijk thuishoort. Zo belanden verpakkingsmaterialen bij het restafval en hygiëneproducten in de gele bak of gele zak. Maar andersom zou precies goed zijn!

Dit probleem kan worden opgelost door afval op de juiste manier te scheiden. Afval dat op de juiste manier wordt gescheiden, kan in sorteerinstallaties aan zijn fractie worden toegewezen en vervolgens worden gerecycled. Recycling levert een doorslaggevende bijdrage aan het duurzame gebruik van hulpbronnen en spaart met name primaire grondstoffen.

HOE WERKT DE JUISTE AFVALSCHEIDING?

De papierbak is voor

 • papier,
 • karton,
 • verzenddozen,
 • kranten en
 • enveloppen.

Het volgende afval mag echter niet in de papierbak: vuil keuken- en toiletpapier, drankenkartons, behangresten, dossiermappen, plastic zakken en sterk vervuild karton, zoals vette pizzadozen.

De gele bak of gele zak moet worden gebruikt voor lichte verpakkingen van

 • plastic,
 • metaal of
 • composietmaterialen (zoals Tetra Pak).

Het is belangrijk om de afzonderlijke verpakkingscomponenten te scheiden, zodat de verpakkingsmaterialen op de juiste manier kunnen worden gecategoriseerd in de sorteerinstallatie. Een aluminium deksel moet bijvoorbeeld altijd worden gescheiden van een plastic beker voordat beide in de gele bak/gele zak belanden.

Restafval hoort in de grijze of zwarte bak, bijvoorbeeld

Hygiëneartikelen zoals luiers, tandenborstels en wegwerphandschoenen,
dierlijk afval,
medicijnen,
klein houtafval,
porselein en klei evenals
stofzakken en behangresten.

Er wordt nog steeds veel afval in de restafvalbak gegooid dat daar niet thuishoort, zoals batterijen, oude elektrische apparaten, grote hoeveelheden vloeibaar afval, gevaarlijke stoffen, grofvuil en spaarlampen. Dit afval moet apart worden afgevoerd, bijvoorbeeld naar een recyclingcentrum.

Afval uit de keuken en tuin hoort in de organische afvalbak, zoals

 • voedsel- en keukenafval
 • groenafval,
 • gemaaid gras.

Alle materialen die niet worden afgebroken, mogen nooit in de bak voor organisch afval. Bijvoorbeeld verpakkingen en stickers van fruitschillen. Grote boomstammen horen ook niet in de GFT-bak.

Lege glazen verpakkingen horen in de glasbak, zoals

 • wijnflessen,
 • azijn- en olieflessen,
 • jam- en honingpotten,
 • inmaakpotten, zoals

WAAR HOREN BATTERIJEN EN ELEKTRISCHE APPARATEN THUIS?

Batterijen en elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en ingeleverd bij een inzamelpunt of een recyclingcentrum. Hoewel ze waardevolle grondstoffen bevatten, kunnen ze ook een gevaar vormen in conventioneel huishoudelijk afval (bv. door het lekken van lithium uit batterijen).

Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd bij detailhandelaren of recyclingcentra. Professionele afvalverwerkingsbedrijven voor elektrisch afval bieden ook de professionele verwijdering van elektrische apparaten en de bijbehorende recycling van waardevolle materialen.

Conclusie: Scheidingsetiketten helpen bij correcte afvalscheiding

Om afvalscheiding in de toekomst nog eenvoudiger te maken, biedt een initiatief van sommige duale systemen gezamenlijke scheidingsetiketten aan voor verpakkingsfabrikanten. Deze scheidingsinstructies geven consumenten duidelijk aan hoe verpakkingen en hun onderdelen moeten worden verwijderd.

Door de instructies te gebruiken en op te volgen, leveren zowel particulieren als bedrijven een belangrijke bijdrage aan effectieve recycling. Alleen als afval op de juiste manier wordt gescheiden en gesorteerd, kan het op de juiste manier worden gerecycled en hergebruikt als grondstof. Afvalscheiding is daarom cruciaal voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Wij ondersteunen uw bedrijf graag op weg naar meer duurzaamheid. zmart is uw aanspreekpunt voor snelle en digitale verpakkingslicenties. Ook stellen wij u graag in staat om de scheidingsinformatie op uw verpakkingen te gebruiken.