Terug naar het contributieoverzicht
Verpakkingsrecht

Wat betekent de Duitse ver­pak­kings­wet (VerpackG) voor de online handel?

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Xing

Sinds 3 juli 2021 is de wijziging van de Duitse verpakkingswet van kracht. Voor de online handel zijn er daardoor enkele veranderingen opgetreden, met name wat betreft de verplichtingen voor fulfilment-dienstverleners en exploitanten van elektronische marktplaatsen. In dit artikel leggen wij uit welke gevolgen deze wijziging met zich mee brengt.

Waarom valt de online handel onder het VerpackG?

Iedereen die in Duitsland commerciële verpakkingen in omloop brengt, valt onder het toepassingsgebied van de verpakkingswet. Dit is van toepassing op zowel verkoopverpakkingen die na gebruik door eindgebruikers als afval worden beschouwd, als op alle andere verpakkingen die gevuld zijn met goederen. Sinds de wijziging van het VerpackG zijn ook fabrikanten en distributeurs van transportverpakkingen, herbruikbare verpakkingen en eenmalige verpakkingen waarvoor statiegeld geldt, verplicht om zich te registreren bij de ZSVR.

De online handel valt daarom onder de regelgeving van het VerpackG, met name vanwege de circulatie van verzenddozen, opvulmaterialen en andere verpakkingsmiddelen. Deze worden na gebruik door eindgebruikers als afval beschouwd en vallen daarom onder de verplichte deelname aan het duale systeem.

Belangrijk om te weten is dat er bij de Duitse verpakkingswet geen minimale hoeveelheden van toepassing zijn. Dit betekent dat zelfs kleine hoeveelheden verpakkingsmateriaal moeten worden gelicentieerd en dus moeten deelnemen aan een duaal systeem. Daarom valt iedereen die bijvoorbeeld via een eigen online winkel kleine hoeveelheden verzenddozen in omloop brengt onder het toepassingsgebied van het VerpackG.

Welke verplichtingen heeft een online handelaar volgens de Duitse verpakkingswet?

De verplichtingen van de Duitse verpakkingswet gelden niet alleen voor online handelaren met een eigen webshop, maar ook voor online handelaren die verkopen via elektronische marktplaatsen zoals Amazon en eBay. Onder deze wet moeten verpakkingen die voor het eerst in omloop worden gebracht deelnemen aan een duaal systeem. Dit betekent dat online handelaren verplicht zijn deze verpakkingen te registreren bij een duaal systeem door middel van verplichte verpakkingslicenties. Daarnaast hebben online handelaren volgende verplichtingen:

  • Voorafgaand aan het in omloop brengen moet een online handelaar zich registreren bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). Deze instantie controleert de naleving van de wettelijke verplichtingen volgens de Duitse verpakkingswet. Zonder registratie mag een fabrikant in Duitsland geen verpakte goederen op de markt brengen.
  • In de tweede stap wordt de licentiëring van de geplande verpakkingshoeveelheden voor het komende jaar uitgevoerd. Dit zijn ook dezelfde hoeveelheden die online handelaren moeten inschrijven bij een duaal systeem. Het is handig om hiervoor de Zmart calculator te gebruiken om al vóór de voltooiing van de licentiëring een overzicht te krijgen van de totale hoeveelheden en de bijbehorende kosten.
  • Ten slotte zijn online handelaren verplicht om gegevens te melden bij de ZSVR. Dit betekent dat de betrokken hoeveelheden onder het persoonlijke registratienummer moeten worden vermeld. Het betrokken duale systeem meldt ook de hoeveelheden, zodat er een gegevensvergelijking kan plaatsvinden.

Daarnaast is het goed om te weten, dat ook goederen uit het buitenland die naar Duitsland worden geïmporteerd voor wederverkoop vallen onder de Duitse verpakkingswet. Degene die de goederen invoert, moet bij de ZSVR geregistreerd zijn en zijn verpakkingen licenseren. Voor online handelaren geldt tevens ook de EPR wanneer zij actief zijn op de Europese markt.

Wat zijn de nieuwe regels van de VerpackG voor fulfilment en import?

Door de wijzigingen in het VerpackG gelden de verplichtingen ook voor fulfilment-dienstverleners en exploitanten van elektronische marktplaatsen (bijvoorbeeld Amazon).

Een fulfilment-dienstverlener neemt zowel de opslag als het verpakken van de goederen op zich namens de online handelaren die via hem opereren. Wanneer een product wordt besteld, kan de fulfilment-dienstverlener dit verzenden in zijn eigen verzenddozen, terwijl het product en de directe verpakking afkomstig zijn van de online handelaar. Een voorbeeld hiervan is Amazon.

Wat is er veranderd op 1 juli 2022?

Fulfilment dienstverleners moeten zich nu ook registreren bij de ZSVR. De systeem deelname behoort echter niet meer automatisch tot de verplichtingen van fulfilment dienstverleners. In plaats daarvan worden de online handelaren die gebruikmaken van fulfilment beschouwd als degenen die de producten voor het eerst in omloop brengen. Zij moeten voldoen aan hun verplichtingen voor systeem deelname en gegevensrapportage, evenals verantwoordelijkheid dragen voor de verpakkinglicenties.

Vanaf 1 juli 2022 zijn fulfilment dienstverleners en exploitanten van elektronische marktplaatsen wettelijk verplicht om de juiste registratie en systeem deelname van hun handelaren te controleren. Als zij niet aan deze verplichting voldoen, mogen zij hun diensten niet verlenen. Zij moeten dan uitsluitend de verpakkingen licenseren die voor het eerst in omloop worden gebracht vanuit hun eigen bedrijf (zoals bijvoorbeeld bedrijfseigen verzenddozen, zoals die bij Amazon).

Online handelaren kunnen met een certificaat voor de systeemdeelname het vereiste bewijs leveren.

Bij import is degene die de goederen in het toepassingsgebied van de Duitse verpakkingswet invoert, verantwoordelijk voor registratie en systeem deelname. Dit geldt ook voor online handelaren die producten uit het buitenland importeren om ze hier te verkopen. Deze regeling is eveneens van toepassing als de importerende online handelaar gebruikmaakt van een dropshipping- of fulfilment-dienstverlener.

Hoe krijg ik als online handelaar een certificaat voor systeem deelname?

Indien u als online handelaar geen eigen webshop beheert maar goederen verkoopt via een fulfilment-dienstverlener of een elektronische marktplaats, dient u sinds1 juli 2022 te beschikken over een systeem deelname certificaat. Dit certificaat is een bewijs dat u op de juiste wijze bent geregistreerd bij de ZSVR en dat uw verpakkingen deelnemen aan een duaal systeem.

Een dergelijk systeemdeelnamecertificaat kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks van zmart verkrijgen, als u via hen uw kleine hoeveelheden bij het duale systeem Zentek betrekt. Bij het voltooien van uw verpakkinglicentie ontvangt u ook de bevestiging.

Conclusie: Door de wijziging van het VerpackG wordt de online handel strenger gecontroleerd

Vóór de wijziging van het VerpackG waren online handelaren al verplicht om deel te nemen aan het systeem voor de verpakkingen die zij op de markt brengen. Vanaf 1 juli 2022 moeten ze nu ook kunnen aantonen dat hun hoeveelheden verpakkingen correct gelicentieerd zijn door middel van een systeem deelname certificaat. Dit is vooral belangrijk wanneer zij samenwerken met een fulfilment provider of een elektronische marktplaats.

De laatstgenoemden zijn door de wijziging verplicht om de systeem deelname te controleren van de online handelaren waarmee zij samenwerken. Zonder een juiste registratie en systeem deelname van de handelaren mogen beide partijen geen goederen in Duitsland verspreiden.

Als u als online handelaar uw verpakkingen direct online wilt licenseren ontvangt u direct het systeem deelname certificaat. Hiermee voldoet u met slechts enkele muisklikken aan alle verplichtingen van de Duitse verpakkingswet. Met de Zmart calculator kunt u eenvoudig uw kosten berekenen en online uw verpakkingslicentie aanvragen!